ARKIVNYHETER

Utreder CO2-fangst i Brevik

Anders J. Steensen
20. des. 2010 - 14:43

Norcems sementfabrikk i Brevik er en av Europas fremste innen teknologisk utvikling med tanke på å få ned utslippene av blant annet CO 2. Dette gjør at fabrikken er et godt utgangspunkt for å utrede et testanlegg for CO 2-fangst på et industrielt utslipp. Ikke bare vil det være mulig å teste på et utslipp med langt høyere konsentrasjon av CO 2 enn et kull- eller gasskraftverk, men det vil også være mulighet til å variere sammensetningen av andre utslipp som svoveldioksid, nitrogenoksider og støv.

Flere brensler

– Vi kan teste CO2-fangst på ulike utslippskombinasjoner, noe som gjør at man får et faktagrunnlag som kan brukes på de fleste andre europeiske sementfabrikker også, sier Per Brevik, direktør for alternativt brensel i HeidelbergCement Northern Europe, som er morselskapet til Norcem.Det er det statlige foretaket Gassnova og forskningsprogrammet Climit som nå innvilger utviklingsmidler til prosjektet i Norcem Brevik. Prosjektet skal utrede beslutningsgrunnlaget for en investering i et testanlegg.

– Utredningen skal gi oss svar på om dette er teknisk mulig og hvor stor investering det vil kreve.

Tre forskjellige alternativer

Selve testanlegget er planlagt med inntil tre testrigger som skal kunne fange 10 000 tonn CO 2 i året.

– Det betyr at inntil tre ulike teknologier og aktører kan gjøre forsøk i test-skala. Dette vil være banebrytende arbeid som vil få internasjonal oppmerksomhet, og vil komme sementindustrien til gode. Teknologien skal også kunne benyttes for annen industri på sikt, sier Per Brevik.

– Tildelingen fra Climit befester Norcem Brevik sin posisjon som ledende produsent innen utviklingen av sement med lave utslipp av klimagasser, fastslår Per Brevik.

Fullt mulig

Forskningsinstitusjonen Teltek har gjennomført en del analyser som viser at CO2-fangst for Norcams fabrikker i Brevik er fullt mulig

Les mer om: