NYHETER_BYGG

Utleiere på nett

Hver bygning får sin egen hjemmeside og brukerne får egne passord for å få tilgang på informasjonen.

Ved å legge ut bygningstegninger, drifts- og vaskeplaner samt annen nyttig informasjon om eiendommene på nettet, forenkles driften for utleier. For leietakere betyr det bedre oversikt og enkel tilgang på detaljer om leieforhold, branninstrukser, vaskeplaner samt navn på kontaktpersoner og informasjon om andre leietakere under samme tak.

Nettstedet kan inneholde en felles database for hustegningene og utleier kan gjøre tegningsendringer direkte på web. Alle parter får en enkel tilgang på tegninger ved krisesituasjoner, (for eksempel brann), og håndverkere får lettere tilgang til detaljerte og oppdaterte tegninger når arbeid skal utføres, ifølge nykomlingen på nettet, www.leietaker.no.

Les mer om: