Utfordrer tradisjonelle løsninger

Utfordrer tradisjonelle løsninger
Bilde: Fotograf Hkan E Bengtsson

– Platevarmeveksleren gir en rekke fordeler når det kommer til størrelse, forbruk av kjølevæske og kostnader. Den kan faktisk redusere plassbehovet med en tredel og likevel ha bedre kjøleevne enn den gamle løsningen, sier Klas Axelson, Marketing Manager for Fluids & Utility ved Alfa Laval.

For å opprettholde riktig oljetemperatur på hydraulikkoljen krever de fleste hydraulikksystemer til industri en eller annen form for oljekjøler. Med en kjøler av vanntypen, overføres varme fra oljen til kjølevannet, og det senker oljetemperaturen. Etter at platevarmeveksleren ble lansert for bare noen få år siden, ble den raskt en utfordrer til den tradisjonelle skall-og-rør-varmeveksleren, spesielt innen kjøling av hydraulikkolje.Ny løsning

Platevarmeveksleren er en helt ny løsning på et gammelt problem. Den grunnleggende platevarmeveksleren består av en serie tynne, korrugerte plater som enten monteres sammen ved hjelp av pakninger eller loddes. Platene danner en platepakke med et opplegg av parallelle strømkanaler for å oppnå et stort overflateområde i et lite volum. Olje- og kjølevannet strømmer igjennom hver sin kanal og strømmer normalt i motsatte retninger. Dette kalles motstrømsflyt. Designet skaper større turbulens i både oljen og kjølevannet, og kjølingen skjer derfor på en mer effektiv måte.

– Turbulensen medfører en høy veggforskyvningsspenning, som reduserer tykkelsen av de laminære lagene i de to væskene. Dette resulterer i økte varmeoverføringskoeffisienter. Så hvis veggen er tynn og har høy varmekonduktivitet, er det også en forbedring av kjøleytelsen, forklarer Klas Axelson.Betydelig mindre tilsmussing

Det er to ulike måter å montere en platevarmeveksler på. I loddete varmevekslere ligger det tynne kobberplater mellom hver plate. Platepakken, endeplatene og koblingene er loddet i en vakuumovn. Ved å lodde de rustfrie stålplater sammen, elimineres behovet for pakninger og tykke rammeplater, slik at stort sett hele materialet kan brukes til varmeoverføring. Loddematerialet forsegler og holder platene sammen der hvor de berører hverandre, og det sikrer en optimal effektivitet i varmeoverførselen og trykkmotstand.

–Den godt distribuerte strømmen kombinert med høy veggbelastning på plateoverflaten, resulterer i en selvrensende effekt for å minimere tilsmussing. Det er en betydelig reduksjon av tilsmussing av varmeoverføringsoverflatene sammenlignet med konvensjonelle oljekjølere med rørsystem, sier Axelson.

Enklere å vedlikeholde

Som et alternativ til loddede platevarmevekslere, er pakningsforseglede varmevekslere mere alminnelig benyttet, når det dreier seg om bruksområder hvor det kreves stor kapasitet av oljekjøling. Det kan være store hydraulikk- eller smøreoljesystemer eller installasjoner med korroderende kjølevæsker. Pakningsforseglede platevarmevekslere kan f.eks. leveres med titanplater, for å håndtere installasjoner der havvann brukes som kjølevæske. En pakkeforseglet varmeveksler er også enkel å åpne for rengjøring.Sparer kostnader

Den kompakte utformingen, kombinert med forskjellige tilkoblingsmuligheter, gjør det enklere å designe og bygge kompakte hydraulikksystemer som kan levere en optimal ytelse. Platevarmevekslere gir større valgfrihet og dermed bedre muligheter for å finne en optimal løsning til spesifiserte bruksområder.

– Vi ser et økende behov for små kompakte løsninger. Det handler ikke bare om å spare plass, men kundene våre ønsker også å redusere kostnadene på alle nivå. En liten varmeveksler gir muligheter for at det overordnede designet kan være mindre. Og med en platevarmeveksler som bruker betydelig mindre kjølevæske er enda et bidrag til sluttresultatet. Så vi er overbevist om at vi bare ser begynnelsen på et skifte til de mer moderne platevarmevekslerne, konkluderer Klas Axelson.

Les mer om: