INDUSTRI

Utenlandske ingeniører redder industriveksten

Norsk Industri mener at vi går inn i en langvarig høykonjunktur. Utfordringen er mangel på teknologer.

Stein Lier-Hansen
Stein Lier-Hansen Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
9. feb. 2012 - 15:10

Det kom fram da administrerende direktør Stein Lier-Hansen og bransjepolitisk direktør Knut Sunde presenterte Norsk Industris Konjunkturrapport i dag.

Rapporten er basert på spørsmål til ca. 500 bedrifter som dekker 80 prosent av Norsk Industris medlemmer, og mer en 100 000 arbeidstakere.

Er gode

– Det som er et særstrekk er at vi har en industri som er særdeles dyktig på å omstille seg og at vi er gode på produktutvikling. Det sikrer at norsk industri fortsatt er konkurransedyktig. Men det er et stort sprik mellom de som har klart å omstille seg og de som ikke har hatt økonomi til å gjennomføre nødvendige tiltak og dermed konkurrere med lavkostland. Disse bedriftene vil få det ekstremt vanskelig når norske industrilønninger er 50 prosent høyere enn konkurrentlandene og vi har en sterk kronekurs, sier Knut Sunde.

Sigbjørn Johnsen: – Vi må holde tilbake lønnsveksten

Les også: Disse er rammet av finanskrisa

Sterk vekst

Årets konjunkturrapport viser at oljeindustrien i stor grad drar lasset.

Helge Lund: – Statoil hjalp Norge gjennom krisen

Leverandørbedriftene her er inne i en eventyrlig utvikling med en årlig vekst på i gjennomsnitt 15 prosent, hvor 14 prosent er eksport og 16 prosent er vekst i etterspørselen hjemme.

– Leverandørindustrien har langsiktige vekstimpulser. Den kommer til å oppleve en høykonjunktur som vil vare i mange år, men da er den avhengig av å få tak i høy kompetanse. Det er som kjent en mangelvare i dag, sier Stein Lier-Hansen.

Les også: Kontraktene skaper ingeniørmangel

For dårlig kapasitet ved NTNU

Det er særlig tilgangen på nyutdannete sivilingeniører som bekymrer ledelsen i Norsk Industri. De mener at utdanningskapasiteten er altfor lav, særlig ved NTNU.

Det bekymrer også at frafallet ved vanlige ingeniørstudier er høyt.

– Det er beklagelig at ikke regjeringen har gitt NTNU signaler på at de kan ta inn flere enn 1700 teknologistudenter. Dette tallet har stått stille i flere år. Heldigvis kan vi ta inn ressurser fra andre land, for å sikre kapasiteten i bedriftene, sier Lier Hansen.

Les også: Vil slette ingeniørenes studiegjeld

1200001574.jpg

Må sette krav

– Selv om regjeringen og politikerne sier vi har lykkes med realfagssatsingen, så taler de mot bedre vitende. Utdanningskapasiteten på NTNU har ikke økt og frafallet blant ingeniørstudentene er altfor høyt, mellom 30 og 40 prosent. Vi må stille krav til de som skal inn på ingeniørstudiene slik at de har forutsetning for å kunne klare å gjennomføre studiet. Det betyr at de må ha høyeste nivå i matematikk fra videregående skole, og helst med en god karakter. Lykkes vi ikke med det, så vil vi lure altfor mange ungdommer inn på en utdanningsvei de ikke har forutsetninger for å klare. Det bringer utdannelsen i miskreditt, sier Knut Sunde til tu.no.

– Det er flaut at vi ikke klarer å utdanne nok sivilingeniører selv, sier han.

Finanskrisen: – Det verste er over

Les også:

Slår alarm om ingeniørmangel

Bør fri til latino-ingeniører

– Ingeniører reduseres til teknikere

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.