KLIMA

Uten utslipp av aminer

UTVIKLET TESTANLEGGET: Denne gjengen utviklet tesanlegget for Aker Clean Carbon. Fra venstre Oscar Graff, Vibeke Andersson, Ann-Helen Haaland, Svein Klemetsen og Knut Sanden.
UTVIKLET TESTANLEGGET: Denne gjengen utviklet tesanlegget for Aker Clean Carbon. Fra venstre Oscar Graff, Vibeke Andersson, Ann-Helen Haaland, Svein Klemetsen og Knut Sanden. Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
11. mai 2009 - 07:55

CO2-fangst

Karbonfangstanlegg vil føre til en betydelig luftforbedring gjennom store reduksjoner av utslipp. I tillegg til å fjerne mer enn 85 prosent av klimagassen CO 2, vil anleggene også ta bort det meste av svoveloksider, nitrogendioksider og flyveaske, som inneholder tungmetaller, fra kullkraftverk.

Aker Clean Carbon

Eid 50 prosent av Aker ASA og 50 prosent av Aker Solutions.

Foreløpig en kontrakt: Test Center Mongstad

Utvikler renseteknologi for CO2 fangst etter forbrenning av store mengder fossile brensler i kraftverk og industri.

Usikkerheten har vært stor rundt mulige miljøkonsekvenser fra aminutslipp til luft fra CO 2- fangstanlegg. – Å redusere muligheten for slike utslipp har høy prioritet blant våre teknologiutviklere, sier Oscar Fr. Graff, teknisk direktør i Aker Clean Carbon.Omdannes av sollys

Aminer er en væske som benyttes til å fange CO 2. Dersom aminene slipper ut til luft kan disse omdannes i sollys og muligens danne såkalte nitrosaminer, som kan være helsefarlige. Vaskesystemer i anlegget fjerner det meste av aminet fra røkgassen.Positive tester

Aker Clean Carbon har gjennomført tester og målt utslipp til luft som langt under verdiene i planene for storskalaanlegg.

– I vårt eget testanlegg har vi målt aminutslipp som er om lag en femtedel av nivået som har vært referert i den offentlig debatten, sier Graff.Ekstra rensetrinn

Aker Clean Carbon har gjennom utviklingsarbeidet av CO 2 fangstanlegg funnet en metode for ytterligere å fjerne utslipp av slike aminer til omgivelsene. Metoden går ut på å installere et dedikert rensetrinn som siste behandling av røkgassen. Eventuelle restaminer blir fanget opp i dette trinnet, og utslipp til luft forhindres. Forbruket av aminer reduseres tilsvarende.

– Ved å hindre utslipp av aminer fjernes også kilden for eventuell sekundær dannelse av nitrosaminer i atmosfæren, sier Graff.Til Skottland

Metoden er patentsøkt, og vil bli demonstrert i Aker Clean Carbons mobile testanlegg som for tiden skal i drift på et kullfyrt kraftverk i Skottland etter å ha vært koplet til et lite gasskraftverk i Risavika en periode.

Karbonfangstanlegg vil føre til en betydelig luftforbedring gjennom store reduksjoner av utslipp. I tillegg til å fjerne mer enn 85 prosent av klimagassen CO 2, vil anleggene også ta bort det meste av svoveloksider, nitrogendioksider og flyveaske, som inneholder tungmetaller, fra kullkraftverk.Aker Clean Carbon er foreløpig det enste selskapet som har inngått kontrakt for bygging av et minrenseanlegg på Test Center Mongstad. Denne kontrakten har en verdi på 525 millioner kroner.

Selskapet er en av de nominerte til å kunne bygge et renseanlegg for Scottish Power i ved et kullkraftverk i Storbritannia.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.