ARBEIDSLIV

Uten fysikk

Det var kun disse fem elevene som hadde søkt på fordypning i fysikk. Elevene som søkte denne utdannelsen ønsket alle å få et påbygningsår slik at de fikk studiekompetanse etter fullført videregående skole, praktiske fag. Målet for disse elevene er å komme inn på ingeniørutdanning, og da er det nødvendig med fordypning i fysikk. (ajs)

Les mer om: