Uteksaminerte fjerningeniører

Desentralisert ingeniørutdanning er et PIL-skoletilbud til ansatte i prosessindustrien i Norge, basert på selvstudium, nettundervisning og samlinger med undervisning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST).- Forskning og kompetanse er noe av det viktigste bedriftene må satse på fremover. Bedriftene må selv ta mer ansvar for egenutvikling og være bevisste sitt kompetansebehov, uttaler PILs administrerende direktør Per Terje Vold i en pressemelding.