Utearealsnormens krav til sollys stanser utbyggingsplaner i Oslo

Får ikke bygge fordi det vil bli for lite sol på uteområdene.

Utearealsnormens krav til sollys stanser utbyggingsplaner i Oslo
Illustrasjon fra Selvaag Byggs anmodning om oppstartsmøte for utbygging av Sinsenveien 45–49, sendt Plan- og bygningsetaten i Oslo i mai 2013. Saken er ennå ikke ferdig behandlet. Skjermbilde: A-Lab

Flere utbyggere får ikke bygge fordi det vil bli for lite sol på uteområdene.