KARRIERE

Utdanning lønner seg for samfunnet

Utdanning lønner seg, viser en ny OECD-rapport. Men Norge sakker akterut sett opp mot andre land, må forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland konstatere.
Utdanning lønner seg, viser en ny OECD-rapport. Men Norge sakker akterut sett opp mot andre land, må forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland konstatere. Bilde: Scanpix
Stein Jarle Olsen
7. sep. 2010 - 12:57

Utdanning lønner seg i kroner og øre, både for den enkelte og for samfunnet, viser OECD-rapporten ”Education at a glance 2010”, som bygger på tall fra 2007 og 2008.

– God studiefinansiering, gode muligheter for jobb og høyere lønn gjør at det lønner seg å ta utdanning i Norge, selv om lønnsforskjellene her er mindre enn i de fleste andre land, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i en melding.

Lønner seg

Rapporten viser blant annet at offentlige utgifter til skole- og studieplasser mer enn oppveies av fremtidige skatteinntekter og lavere trygdeytelser til dem som tar utdanning.

OECD oppfordrer nå selv land med budsjettunderskudd til å investere i offentlig utdanning, fordi det vil gi god avkastning på sikt.

Sakker akterut

Utdanningsnivået i Norge er for øvrig fortsatt høyere enn i gjennomsnittet av OECD-landene, men seks land har større andel høyt utdannede voksne enn Norge.

Veksten i utdanning i andre land er også langt større enn i Norge.

– Studentene i Norge tar flere studiepoeng nå etter kvalitetsreformen, og disse tallene kommer ikke til syne i Education at a Glance. Samtidig ser vi at mange land vi skal konkurrere med har minst like høyt utdanningsnivå som oss. Skal Norge henge med i den globale utviklingen, må vi satse på høyere utdanning, sier Aasland.

Andelen av årskullene som begynner på høyere utdanning i Norge var i 2008 71 prosent, mot 72 i gjennomsnitt i OECD-landene.

Uteksamineringsandelen er på 42 prosent av hvert kull, mot 48 prosent i OECD.

Les mer om: