ARBEIDSLIV

Utdanner IT-voktere

Studiet er myntet på folk som skal ta seg av hele sikkerhetskjeden i en bedrift. Det blir en påbygging etter gjennomført tre-årig IKT-relatert (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) ingeniørutdanning.

Graden avlegges i samarbeid med Universitetsstudiene på Kjeller. Telenor tok initiativet til studiet, og de har fått med seg Norsk Tipping, Gjensidige Nor og Forsvaret som samarbeidspartnere. Partnerne bidrar både finansielt og med undervisning på sine respektive felt.

- På denne måten blir næringslivets konkrete behov innbakt i undervisningen, sier sikkerhetsdirektør Jan-Erik Svensson i Telenor ASA.

Ved siden av undervisningsbidrag fra Institutt for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo opprettes en egen professorstilling og to førstelektorstillinger i tillegg til at man trekker veksler grunnkompetansen på skolen.

Feil kompetanse

- Bakgrunnen for initiativet var ikke mangel på sikkerhetsfolk. Men i dagens situasjon har de fleste mangelfull kompetanse innen informasjonssikkerhet og logisk sikring. Informasjonssikkerhet som fagområde vil de kommende årene være et av de raskest voksende områder innen IKT-sektoren. Mastergradsstudiet på Gjøvik har som mål å fylle et gapende kompetansehull, sier Svensson.

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg holdninger, kunnskaper og ferdigheter om de relevante teknologiske, samfunnsmessige og rettslige aspekter ved informasjonssikkerhet. Dette omfatter også inngående kjennskap til temaer som konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til informasjon. Prosjektoppgavene og den avsluttende hovedoppgaven er ikke rene skoleoppgaver, men gjennomføres ut fra konkrete relevante behov ute i næringslivet.

Sårbart

- IKT-avhengigheten gjør oss svært sårbare overfor hacking og virusangrep, for ikke å snakke om hva moderne informasjonskrigføring kan medføre om man ikke tar de nødvendige forholdsregler og beskyttelsestiltak, sier Svensson.

Telekommunikasjon, energiforsyning, bank og forsikring, produksjons- og handelsbedrifter er totalt avhengige av sine datasystemer. I tillegg kommer økende bruk av elektronisk handel som gjør fremtidens løsninger enda mer sårbare om ikke tiltak settes inn. Innen helse- og sykehussektoren kan også liv og helse settes på spill.

Svensson mener det nye studieopplegget dekker mye av det som påpekes i den nylig fremlagte rapporten fra Sårbarhetsutvalget. Han tar det for gitt at de uteksaminerte kandidatene går rett inn i ledergruppen i de bedriftene de blir ansatt i.

25 studenter tas opp i det første kullet. Interessen så langt har vært upåklagelig. Søknadsfristen er 1. juni.

Fakta:

I love you-viruset har kostet næringslivet 70 milliarder kroner i tapt produktivitet og oppryddingskostnader. (Computer Electronics)

Antall ulike rapporterte sikkerhetsbrudd i datasystemer på verdensbasis økte fra 21756 i år 2000 til 52658 i 2001. (Computer Emergency Response Team)

Kostnaden for å sikre informasjonslagre mot innsyn og tilgang fra uvedkommende vil øke fra 0,4 % til 4 % av bedriftenes omsetning innen 2010. (Gartner Group)

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.