Utbedringen av Øksfjordtunnelen blir forsinket

Utbedringen av Øksfjordtunnelen blir forsinket
«Kjør frem hit og vent på grønt lys» står det på skiltet i taket ved vestre påhugg. Det blir unødvendig når kuldeporten blir fjernet. Bilde: Foothi

11. april skulle utbedringen være avsluttet. Det blir den ikke. Vinteren har vært tøff med mye snø, sterkt vind og skiftende temperaturer. Slikt blir det rasfare av. Tidligere riksveg 882, nå degradert til fylkesveg 882, har vært stengt gang på gang. Dermed har entreprenørens folk blitt hindret i å komme fram til arbeidsplassen.

Mens vegen har vært stengt, har datoen for fullføringen av utbedringene blitt forskjøvet. Nå ligger det an til det skal skje i begynnelsen av juni, men vegen er fortsatt ikke trygg, så Vegvesenet lover ingen dato.Kuldeproter blir påkjørt

Øksfjordtunnelen er 4 252 meter lang. At en 23 år gammel tunnel trenger utebedring er langt fra oppsiktsvekkende, men arbeidet som utføres i denne tunnelen er likevel helt spesielt. Til tross for beliggenheten langt mot nord, ble den ikke beskyttet mot vann og frost. Kuldeporter i hver ende skulle gjort frostsikring unødvendig, men de fungerer ikke etter hensikten, først og fremst fordi de ofte blir påkjørt.

I stedet for å reparere kuldeportene har Vegvesenet valgt å fjerne dem og sikre tunnelen på tradisjonell måte med PE-skum dekket med sprøytebetong. Arbeidet utføres av Leonhard Nilsen & Sønner. Kontrakten som opprinnelig var på 29,8 millioner kroner, omfatter også utvidelse av møteplasser. Tunnelen har bare ett felt, den er derfor utstyrt med 7 møteplasser, men disse er så smale at to store biler har problemer med å passere hverandre.Ny snunisje

Nå blir alle møteplassene utvidet i lengde og bredde. Det samme skjer med den eneste snunisjen i tunnelen. Dessuten blir det etablert en til.

Rasfare er ikke den eneste årsaken til at arbeidet har blitt forsinket. En annen årsak er at det måtte legges ny drensledning på den ene siden av vegen i hele tunnelens lengde.

Fylkesveg 882 er den eneste vegen som fører til Øksfjord, som er kommunesenter i Loppa. Før 1988 var vegen stengt om vinteren på grunn av rasfaren. Da sørget et 17 km langt fergesamband for forbindelse med det øvrige vegnettet. Da tunnelen ble åpnet, ble fergesambandet nedlagt.

I vinter har Øksfjord vært isolert fra vegnettet mange dager. Gjenåpning av fergeforbindelsen har ikke vært et tema. Det hadde uansett ikke løst hele problemet. Noen av de rasutsatte områdene ligger utenfor den strekningen hvor ferga en gang gikk.

Les mer om: