Utbedring av fv 78 er utlyst

Store deler av fylkesveg 78 i Nordland holder en bedrøvelig standard. Nå skal 2,7 km av vegen få en betydelig oppgradering. De som vil utføre jobben, må gi anbud senest 15. mai.

22. mars 2012 - 13:42

Fylkesveg 78 mellom Mosjøen og Sandnessjøen er beryktet for sine lave standard. De aller dårligste strekningene blir erstattet når den 10,7 km lange Toventunnelen blir ferdig høsten 2014, men det er ingen planer om en total vegomlegging nærmere Mosjøen. Her skal fv 78 stort sett følge sin nåværende trasé også i framtida. Det forutsetter en betydelig oppgradering.

Strekningen som står for tur går mellom Halsøya og Hjartåstunnelen. Det ene endepunktet ligger et par hundre meter fra krysset hvor fylkesveg 78 tar av fra E 6.

Årsdøgntrafikken her er på rundt 2 000. Det bærer vegen ikke preg av. Det er mange skarpe svinger, og vegen er flere steder smalere enn 6 meter.

Oppdraget som er utlyst går ut på å utvide vegen til 7,5 meter. Feltene blir 3 meter brede, skuldrene 75 cm. Minste kurveradius blir 300 meter. Fra endepunktet Halsøya som ligger nærmest Mosjøen, skal det etableres gang/sykkelveg langs 800 meter av fylkesvegen.

Vegen går langs Vefsnfjorden i sidebratt terreng. Nordlandsbanen ligger mellom vegen og fjorden. På korte strekninger skal vegen legges utenom nåværende trasé, for øvrig vil vegutvidelsen hovedsakelig skje mot skjæringen på den ene siden. Mange steder er det så kort avstand mellom veg og jernbane at en annen løsning hadde vært umulig hvis man ikke flytter jernbanen. Det hadde blitt en kostbar løsning. 

Arbeidet vil bestå av masseflytting, sprenging, tørrmuring, drenering og asfaltering. Dessuten skal det klargjøres for en bomstasjon. Vegen skal være ferdig utbedret i september neste år.

 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.