Utbedrer fylkesvegene i Fosen for 1,7 milliarder

Utbedrer fylkesvegene i Fosen for 1,7 milliarder
Innkrevingen av bompenger skal blant annet skje på denne fergestrekningen mellom Flakk og Rørvik. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/ NTB

- Vegene på Fosenhalvøya blir tryggere, og det blir lagt til rette for mer effektiv transport både innen Fosen og til og fr Trondheim. UtbeDring og omlegging av fylkesvegEne vil også ære med på å styrke busetning og næringsliv på Fosen. Det seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa etter at det i statsråd i dag er foreslått delvis bompengefinansiering av Fosenpakka i Sør- og Nord-Trøndelag.

Fosenpakken omfatter tre delpakker fordelt på 17 ulike fylkesvegprosjekt, som lokale myndigheter har prioritert i rekkefølge. Alle prosjektene ligger på Fosenhalvøya, unntatt delprosjektet fylkesveg 710 Ingdal – Valset, som ligger i Agdenes kommune. Fire prosjekt ligger helt eller delvis i Nord-Trøndelag, resten ligger i Sør-Trøndelag.Fylket + bompenger

Kostnadsoverslaget for prosjekt og tiltak i heile Fosenpakka er på om lag 1,7 milliarder kroner. Samla kostnadsoverslaget for delpakke 1 og 2 er om lag 1,3 milliarder kroner.

I tråd med vedtak fra lokale styresmakter skal Fosenpakka finansieres ved en kombinasjon av fylkeskommunele midler og bompenger.

Innkrevingen av bompenger skal skje i de to fergestrekningene Brekstad – Valset og Flakk – Rørvik. I tillegg blir det en bomstasjon ved fylkesveg 715 ved Krinsvatn, sør for krysset mellom fylkesveg 710 og 715 i Rissa kommune.

I forslaget til bompengeopplegg som det er lokalpolitisk tilslutning til, er det lagt opp til finansiering av prosjekter og tiltak innenfor delpakke 1 og 2. Oppstart av prosjekt innenfor delpakke 3 krever i utgangspunktet ny lokalpolitisk behandling, slik at fylkeskommunene kan setta av nødvendige fylkeskommunale midler.

Disse prosjektene er omfattet av Fosenpakka:

Delpakke 1 (prioritet 1 – 5)

 • Fylkesveg 717 Sund – Bradden
 • Fylkesveg 715 Vanvikan – Olsøy, fylkesveg 715 Keiseråslia – Olsøy (Kråkmo) og fylkesveg 715 Vanvikbakkene. Ny fylkesveg 715 vil følgja dagens fylkesveg aust for Storevatnet.
 • Fylkesveg 710 Ingdal – Valset
 • Fylkesveg 715 Rørvik

Delpakke 2 (prioritet 6 – 12)

 • Fylkesveg 715 Rørvik – Vanvikan
 • Fylkesveg 715 Olsøybakkene
 • Fylkesveg 715 Haugsdalen – Rødsjø
 • Fylkesveg 715 Rødsjø – Krinsvatn
 • Fylkesveg 715 Bru over Krinsvatn
 • Fylkesveg 717 Bradden – Stadsbygd – Rørvik
 • Fylkesveg Krinsvatn – Årnes

Delpakke 3 (prioritet 13 – 17)

 • Fylkesveg 710 Brekstad – Botngård
 • Fylkesveg 710 Botngård – Krinsvatn
 • Fylkesveg 715 Reppkleiv – Årgård
 • Fylkesveg 14 Roan – Reppkleiv
 • Fyl.kesveg 193 Verrabotn – Meltingen.


Les mer om: