ENERGI

Ut mot Melkøya-kraftledning i reinbeiteområde: – Hopper bukk over urfolks rettigheter

Fosen-dommen setter en klar presedens, mener nestlederen i Norske Samers Riksforbund, Beaska Niillas.

Beaska Niillas, parlamentarisk leder i Sametinget og nestleder i Norske Samers Riksforbund (NSR), mener kraftledningen som må bygges for å elektrifisere Wisting-feltet, vil få store konsekvenser for reindriftsnæringen i området.
Beaska Niillas, parlamentarisk leder i Sametinget og nestleder i Norske Samers Riksforbund (NSR), mener kraftledningen som må bygges for å elektrifisere Wisting-feltet, vil få store konsekvenser for reindriftsnæringen i området. Foto: Ina Steen Andersen

For at Equinor skal kunne elektrifisere LNG-anlegget på Melkøya, og dersom selskapet skal kunne bygge ut Wisting-feltet, som nylig ble utsatt med fire år, må Statnett bygge en ny 54 kilometer lang kraftledning mellom Hammerfest og Skaidi. Denne vil gå midt i et sommerbeiteområde for rein. 

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.