Ut med riktig kost

  • Arbeidsliv

Selskapet har utviklet et konsept for kvalitetsstyring av kostforpleining i større virksomheter.

Ved hjelp av Eksportrådet håper firmaet å finne nye kunder internasjonalt, i første rekke innen cruiseindustrien.

Systemet kan spare store utgifter til kost. Besparelsene kommer først og fremst av bedre innkjøpsstyring. Men systemet sikrer samtidig riktigere kosthold, noe som også sparer penger.