ENERGI

Usunn vedfyring

Null utslipp er umulig på grunn av naturlige forekomster. Rapporter fra Statens forurensningstilsyn viser at kjente utslipp av dioksin i Norge har falt fra 600 gram i 1985 til 22 gram i 1999. En EU-rapport anslår Norges utslipp til 42 gram og at vedfyring står for 24 av disse grammene. (lh)

Les mer om: