FORUM

Usikre prognoser

20. jan. 2008 - 22:32

KLIMA: Målinger viser at det har vært store fluktuasjoner i temperaturen i løpet av de siste 6000 år. Den kaldeste epoken også kalt «den lille istiden» var perioden 1600–1800 – altså for rimelig kort tid siden. For øvrig var perioden 950–1100 om lag like varm som den perioden vi er inne i nå. Siden «den lille istiden» har temperaturen økt jevnt og det har vært en tiltakende økning de siste 20 år, men over lange tidsrom har det vært store fluktuasjoner.

IPCC/FNs klimapanel benytter meget kompliserte modeller med svært mange variable til modellering av klimaet. Det er klart at det ligger store usikkerheter i de modellene som brukes, fordi de er basert på svært mange variabler, fordi tidligere observasjoner av en del av variablene kan være usikre og på grunn av usikker kvantifisering av alle årsakssammenhenger i klimamodellene. Ekstra usikkerheter genereres selvsagt når modellene også brukes til eksempelvis å lage temperaturprognoser for opptil 90 år framover.

Hvordan vurderer så IPCC usikkerheten? I Verdt å vite, NRK P1s populærvitenskapelige magasin 25. september i fjor, sa Eystein Jansen, IPCC at det er 10 prosent sannsynlig at den økningen vi nå ser i temperaturen ikke er menneskeskapt.

K.C. Green og J. Scott Armstrong har skrevet artikkelen «Global Warming: Forecasts by Scientists versus Scientific Forecasts» (Energy and Environment 18, 7/8, 2007, pp 995-1019). Der evaluerer de temperaturprognosene i IPCCs siste hovedrapport IPCC WP1’s Fourth Assessment Report, «The Physical Science Basis» ut fra prinsipper for å lage gyldige prognoser. De konkluderer med at etablerte prognoseprinsipper i overveiende grad ikke er fulgt. Det ble ikke funnet en eneste referanse til primærkilder eller annen informasjon om prognoser eller prognosemodeller til tross for at dette er lett tilgjengelig i bøker, artikler og websider.

Professor John Christy har deltatt med bidrag i samtlige IPCCs hovedrapporter (1990, 1995, 2001 og 2007) og vært ledende forfatter i artikkelen «No Consensus on IPCC’s Level of Ignorance». På BBC News 12. november i fjor sa han at nøyaktigheten til klimamodellenes simuleringer er overvurdert.

Det etterlyses bedre dokumentasjon fra IPCC som viser hvilke kvantitative metoder som er brukt til å estimere usikkerheten i prognosene. Det er en viss sannsynlighet for at klimautviklingen de siste årene ikke er menneskeskapt. Altså er det også en viss sannsynlighet for at de investeringer som nå planlegges ikke får effekt på klimautviklingen.

Usikkerheten i klimaprognosene ser ut til å være undervurdert?

Kjell Stordahl

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.