OLJE OG GASS

Usikre brønner stenger Heimdal

Statoil har stengt ned gassproduksjonen fra Heimdal-feltet, i frykt for at brønnene ikke er sikre nok.

Statoil har stengt ned gassproduksjonen fra to brønner på Heimdal. Det er usikkert hvor lenge de vil være nedstengt.
Statoil har stengt ned gassproduksjonen fra to brønner på Heimdal. Det er usikkert hvor lenge de vil være nedstengt. Bilde: Statoil
Maiken Ree
2. des. 2011 - 13:30

I en melding til Petroleumstilsynet (Ptil) skriver Statoil at de over tid har gjennomført en grundig evaluering av brønnintegriteten på Heimdal.

– I forbindelse med denne evalueringen er det avdekket forhold som gjør at vi ønsker å verifisere brønnbarrierene ytterligere. Brønnene overvåkes kontinuerlig og det er ikke observert lekkasjer eller trykkforandringer i brønnene, skriver Statoil i meldingen.

Kan ikke verifisere

Usikkerheten rundt sikkerheten av brønnene skyldes at det er begrensede muligheter til å verifisere de såkalte sekundærbarrierene. Primærbarrierene for brønnene er produksjonsrøret og nedihulls sikkerhetsventil, mens sekundærbarrieren er A-ringrom og ventiltreet.

Som et forebyggende tiltak besluttet derfor Statoil å stenge ned de to aktive gassprodusentene mandag 14. november.

Heimdal har trøbbel

Satt ned arbeidsgruppe

Nå er det satt i gang en brønnintervensjonskampanje for å midlertidig plugge brønnene, og verifisere barrierene.

Det er også nedsatt en arbeidsgruppe som ifølge Statoil er bredt sammensatt av folk innen drift og vedlikehold, anleggsintegritet og brønnintegritet, samt verneombudstjeneste.

Frykter storulykke i Nordsjøen:<br/> – Jeg er redd for å dra på jobb

Jobber med å få tilbake brønnene

– Hvorfor er verneombudet involvert?

– Det er vanlig at vernetjenesten deltar i slike arbeidsgrupper. Åpenhet og arbeidstakermedvirkning er et sentralt prinsipp for Statoil, og viktig for å få gode prosesser, sier Skauby.

– Gruppen jobber med å vurdere tiltak for å få brønnene tilbake i drift. Det er satt i gang en intervensjonskampanje som logger brønnene, parallelt som det pågår rekvalifisering av ventiltrærene, sier informasjonssjef Ola Anders Skauby til tu.no.

Føre-var

Statoil vurderte det også som nødvendig å stenge en vanninjeksjonsbrønn, men etter en teknisk vurdering og testing er denne skal være åpnet igjen.

Det er ikke gitt noe tidsestimat for hvor lenge produksjonen fra de to produksjonsbrønnene er ute, men Statoil sier det kan vare over noe tid.

– Det er avhengig av resultatene vi får fra loggingen og rekvalifiseringen, sier Skauby.

Sliten plattform

Heimdal har hatt utfordringer knyttet til utmattning av plattformen, i forhold til dagens regelverk. Rettighetshaverne på Heimdal jobber med å identifisere nye gassressurser som kan knyttes til feltet for å forlenge levetiden. Men oppgraderinger på plattformen kan by på utfordringer, ettersom det kan påvirke plattformens vekt.

Heimdal startet produksjonen i 1985, og fungerer i dag primært som et prosessenter for andre tilknyttede felt. Huldra, Skirne og Vale leverer gass til Heimdal, og i tillegg blir gass fra Oseberg transportert til Heimdal. Disse produserer, ifølge Skauby, som normalt.

Den midlertidige nedstengte produksjonen fra Heimdal hale, som er de to produksjonsbrønnene, utgjør totalt ca 0,4 M sm3/dag gass, samt 80 Msm3/dag kondensat. Statoil er operatør for feltet med 39,44 prosent andel. Partnere er Centrica (23,7 prosent), Petoro (20 prosent) og Total (16,7 prosent).

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.