OLJE OG GASS

Usikkert når Sea King erstattes

PÅ OVERTID: Opposisjonen på Stortinget reagerer på tiden det tar å fase ut denne "damen" - Sea King.
PÅ OVERTID: Opposisjonen på Stortinget reagerer på tiden det tar å fase ut denne "damen" - Sea King.
Trond Gram
6. mai 2009 - 07:41

– I 2012 er det ti år siden Stortingets vedtak om nye redningshelikoptre, sa Frp-representant Jan Arild Ellingsen under en interpellasjon på Stortinget tirsdag ettermiddag.

Han viste til at Stortinget i 2002 vedtok å kjøpe nye redningshelikoptre, og fase dem inn innen 2008. Da var det fem år siden saken kom opp i Stortinget første gang.

– Jeg håper at statsråden kan ha et aktivt fokus på denne innfasingen, sa Ellingsen videre.

Legger fullt press på innkjøpet

Justisminister Knut Storberget bekreftet at departementet nå legger fullt press på innkjøpsprosjektet, og at prosessen hurtig skal gjennom de kvalitetssikringsregimene hos Finansdepartementet som er påkrevd.

Men at departementet ønsker prosessen stoppet, slik Ellingsen stilte spørsmål om, avviste han.

Likevel kunne ikke Storberget bekrefte at innfasingen av nye helikoptre vil skje i årene 2011–2014 slik det var planlagt. Han påpekte derimot at de snart 40 år gamle Sea King-helikoptrene er utstyrt til å operere i mange år til.

– Jeg vil komme tilbake til Stortinget med dette på egnet måte, og syns invitasjonen fra interpellanten er ryddig og konstruktiv. Vi bør i større bredde kunne legge fram denne saken for Stortinget slik at man får orientering både om prosessen og om hva man tenker seg, sa han.

Må ha tid til grundig prosess

Storberget understreket at regjeringen har gjort sitt for å ruste opp redningstjenesten, med nye baser med tilstedevakt.

Han fikk støtte fra eget parti. Ingrid Heggø hadde forståelse for at det kan være vanskelig å fastslå eksakt når nye helikoptre kan komme på plass.

– Vi må ta oss tid til å gjennomføre en grundig og ryddig prosess, sa hun.

Liker damer – ikke gammel vin

Ellingsen uttalte også at han blir betenkt når statsråden sier at man har forsikringer fra Forsvarsdepartementet om at Sea King kan holdes i luften til 2020.

Det beroliget derimot Storberget at ikke kom til å bli nødvendig og at «damen», som helikoptrene ble kalt i løpet av debatten, eller gammel vin som de ble sammenlignet med, ikke vil være i luften så lenge.

– 2020 ble antydet med hensyn til hvor lenge denne «damen» ville kunne vare – nå kan man være glad i damer, men gammel vin er jeg ikke så begeistret for – men jeg håper at vi i god tid før 2020 har fått rustet opp redningshelikoptertjenesten i Norge, noe et samlet storting ønsker seg, med gode og bærekraftige maskiner som har god rekkevidde og god kvalitet, sa Storberget.

Les mer om prosessen rundt redningshelikoptrene, og se kandidatene i Teknisk Ukeblad nummer 17/09.

Les mer om: