Usikkert for konsulentene

Daglig leder Tor Saghaug i Rådgivende ingeniørers forening (RIF) betegner situasjonen som brukbar. 340 bedrifter med 5600 ansatte er nå andelseiere i RIF, det er en viss oppgang fra fjoråret.

- Gjennomsnittlig timepris i 2000 var 520 kroner, som er alt for lavt. Vi har ennå ingen oversikt over 2001, men sitter med et inntrykk av at prisene har holdt følge med prisstigningen.

Dagens Næringsliv meldte i midten av desember om prisras fra 1100 kroner timen til 400 for IT-konsulenter. Så ille står det ikke til hos rådgivende ingeniører innen andre fag. Saghaug understreker at gjennomsnittsprisen skjuler store variasjoner, og at rådgivningstjenester normalt koster mer enn projsjekteringsoppdrag.

Hovedtyngden av andelseierne i RIF arbeider innen bygg og anlegg. - Det gjør seg gjeldende en viss usikkerhet knyttet til boligbygging, utviklingen avhenger av renteutviklingen.

Saghaug ser med bekymring på energisektoren hvor det er store uløste oppgaver, men likevel overkapasitet både blant entreprenører og rådgivere. - Det hardner også til innen telekommunikasjon, men her er det fortsatt god aktivitet.

Lønnsomheten har vært best i de mindre rådgivningsselskapene. Saghaug tror de store, som ofte opererer innen flere fagfelt, er mer utsatt.

Stabilt prisleie

Ole Haugland, daglig leder i Geovest-Haugland i Molde, går inn i 2002 med ni heltidsansatte, som er en mer enn da de to selskapene Sivilingeniør Ole Haugland AS og Geovest AS fusjonerte ved forrige årsskifte. - Markedet vårt virker stabilt. Vi går ikke inn i det nye året med større usikkerhet enn tidligere år, sier Haugland. Timeprisen ligger på 550 kroner, av og til svinger den ned mot 525.

I Kongsberg arbeider Gunnar Berntzen alene med rådgivning innen VVS, klimateknikk og engergiøkonomisering. Hovedtyngden av oppdragene er prosjektering av skoler og sykehjem og andre oppdarag for kommunesektoren. - Jeg prøver å få timepris på 525 kroner. Det er for lavt, men markedet svelger ikke mer. Offentlige støtteordninger for å fremme energiøkonomisering er redusert, og det fører med en gang til lavere interesse både hos private bedrifter og offentlige institusjoner.

Gode tider i nord

Det nordnorske selskapet Barlindhaug Consult AS ser en lys fremtid i møte de nærmeste årene. Selskapet har 73 ansatte. - Vi merker de gode tidene når vi skal ha tak i folk, sier daglig leder Truls Mølmann. I 2001 oppnådde selskapet en snittpris på 550 kroner timen.

Mølmann tror fremtiden til Barlindhaug ligger i olje og gass i Barentshavet. Selskapet forbereder seg på å løse problemer i kaldt klima, også i Russland.

Utsiktende for inneværende år er gode. - Vi har oppdrag for tre fjerdedeler av 2002 og planlegger å øke tallet på ansatte med syv til 80. Nå hører det med til historien at Barlindhaugkonsernet har andre selskaper som blant annet er aktive på byggesiden. Om lag halvparten av oppdragene er egeninitiert, sier Mølmann.

Mye psykologi

Med 470 ansatte er Multiconsult et av de store selskapene innen rådgivning. Ingeniørene og sivilingeniørene i de 17 avdelingskontorene dekker de fleste fagfelt. - Vi har lagt et godt år bak oss. For ett år siden var vi 430 ansatte, om ytterligere ett år blir vi vel rundt 500, sier administrerende direktør Håkon Sannum. Han knytter likevel noen forbehold til optimismen. - Innen bygg og eiendom er vi usikre på hvordan markedet utvikler seg, spesielt for næringsbygg. Markedet er labilt og følsomt. Det er mye psykologi ute og går, og det kan føre til reaksjoner selv for små ting, sier Sannum.

Heller ikke Multiconsult er fornøyd med prisenene rådgivere kan oppnå i dagens marked. Sannum ønsker ikke å oppgi timeprisen til Multiconsult, men han sier den ligger over snittprisen til RIF.