Usikkerhet preger trusselbildet

Usikkerhet preger trusselbildet
PRESENTERT NÅ: PST-sjef Janne Kristiansen la mandag fram sikkerhetspolitiets årlige vurdering av trusselbildet i og mot Norge. Bilde: Scanpix

– Vi forventer at trusselbildet vil være uoversiktlig og komplekst også i 2011, sa PST-sjef Janne Kristiansen da hun mandag la fram sikkerhetspolitiets årlige vurdering av trusselbildet i og mot Norge.

PST skriver i sin vurdering at det er få personer i Norge som støtter opp om ekstrem islamisme, men at disse radikaliseres og i større grad har internasjonal kontakt. Det bidrar til den økende usikkerheten.

Globalt orienterte

PST slår fast at «enkelte ekstreme islamister fremstår i dag som mer globalt orienterte, og det er i hovedsak disse som kan utgjøre en direkte trussel mot Norge i året som kommer».

PST mener også at «det pågår aktiviteter i visse miljøer som kan bidra til en skjerping av trusselsituasjonen i 2011».

Terrorist-opplæring

PST forteller at noen få personer har reist fra Norge for å trene og få opplæring i konfliktområder. Hoveddelen av de terrorangrepene som er blitt gjennomført eller avverget i Europa, har blitt utført av personer som har fått trening i Afghanistan eller Pakistan. I den senere tid har også Somalia og Jemen fått økt betydning som områder for slik opplæring.

«Den ideologiske og psykologiske påvirkningen, samt ferdighetene, erfaringene og nettverket disse personene opparbeider seg under oppholdet, gjør at enkelte av dem vil kunne utgjøre en trussel mot Norge når de returnerer hit», melder PST.

Les også:

Mer målrettede angrep

Norge har egen styrke for dataangrep

Les mer om: