KRAFT

Usikker skjebne for konsulentavtaler

Jannicke Nilsen
29. apr. 2008 - 12:20

Det er ikke bare tidligere Enova-sjef Eli Arnstads konsulentavtale med Olje- og energidepartementet som ikke er utført i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser.

Majoriteten av OEDs 40 konsulentavtaler, som i sum overstiger en verdi på 50 millioner kroner, har større eller mindre mangler ved seg.

Regelbrudd

Over lang tid har Olje- og energidepartementet, på tross av at Riksrevisjonen har påpekt mangler, inngått konsulentavtaler som ikke tilfredsstiller kravene i regelverket.

En gjennomgang utført internt i departementene viser regelbrudd ved inngåelse av 14 av 22 kontrakter til en verdi under 500 000 kroner.

For kontrakter til en verdi av over en halv million kroner, er det såkalt "beskjedne mangler" ved 18 konsulentkontrakter.

De 18 kontraktene utgjør imidlertid hele 85 prosent av OEDs anskaffelser av konsulenttjenester.

Ny vurdering

Det er det interne forvaltningsorganet Depkjøp som har utført gjennomgangen. Depkjøp konkluderer med at konsulentavtalene, tross regelbruddene, fortsatt er bindende, men denne konklusjonen er ikke endelig.

– Dette er meget alvorlig, derfor har vi også innhentet ekstern juridisk ekspertise som nå skal gå igjennom kontraktene på selvstendig grunnlag. Vi vil da få avklart konsekvenser for gyldigheten av kontraktene, sa Åslaug Haga på en hastig sammenkalt pressekonferanse i formiddag.

Advokatfirmaet vil bruke rundt to uker på å konkludere, ifølge Haga.

Les også: Svinedyre råd om Hydro-opsjoner
Haga bekymret over bråket i EnovaIkke konkurranse

For de 14 kontraktene, som hver har en verdi av under 500 000 kroner, er det ikke gjennomført anbudskonkurranse, samtidig som det i en del tilfeller er mangelfulle begrunnelser for bruk av unntaksbestemmelsene i anskaffelsesregelverket.

Videre er anskaffelsesprotokollene mangelfullt utfylt, samtidig som anskaffelsesprosessen er mangelfullt dokumentert. Krav til skatteattester og HMS-erklæring er heller ikke alltid oppfylt.

Gjennomgang

Haga ba om gjennomgang av alle løpende kontrakter over 100.000 kroner som Olje- og energidepartementet har inngått, etter at det ble avdekket klare mangler ved kontrakten med tidligere Enova-sjef Eli Arnstad.

Alle kontrakter til en verdi under 500 000 skal blant annet utlyses via konkurranse, med mindre unntakskrav er tilfredsstilt. Alle kontrakter over 100 000 utløser blant annet plikt til skatteattest.

Arnstad på vei ut

Tidligere Enova-direktør Eli Arnstad har gitt OED beskjed om at hun vil be om å bli løst fra konsulentkontrakten med departementet, dersom hun velges inn i styret i svenske Vattenfall. Styrevedtaket skal etter planen fattes i løpet av dagen.

– Vi har grunn til å tro at hun kommer til å be om å bli løst fra kontrakten, sa Haga på pressekonferansen.

Flere regelbrudd

Flere departement vurderer nå lovligheten av konsulentavtalene de har inngått.

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) har allerede slått fast overfor NTB at enkelte brudd på regelverket kan ha forekommet i hennes departement.

Forundret

Riksrevisor Jørgen Kosmo er ifølge NTB forundret over at departementene ikke tidligere har forsikret seg om at konsulentavtalene er inngått etter regelboka. Han viser til at Riksrevisjonen i flere rapporter har påpekt alvorlige brudd på innkjøpsreglene.

– Det er overraskende. Hvis regelverket oppfattes som snevert eller vanskelig, må loven endres. Det er ikke noe alternativ å fortsette å bryte loven, sa Kosmo til NTB tidligere denne måneden.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.