Usikker kortdistribusjon

Selv ville jeg foretrukket at kortet kom rekommandert slik at jeg måtte på

postkontoret for å få dette ut. Mange som ikke bor i byen benytter

postkasser ulåst, og det er ikke vanskelig for uvedkommende å tilegne seg

kort som er sendt ut fra en bank eller kredittinstitusjon.

Dersom en person snoker litt i postkasser og finner et kort fra Europay/

Visa, kommer pinkoden et par dager etter og misbruk kan forekomme.

Vi har kjennskap til en person som har tilegnet seg en annen persons kort

ved å skrive under falskt. Misbruket er gjort med mange ulike kort –

tradisjonelle kredittkort, bensinkort etc. – og beløper seg til mer enn 750.000 kroner. Det er selvsagt politianmeldt og under etterforskning/behandling.

Dette gjør oss kanskje litt på allerten, men er det bare meg som undrer på

hvorfor bankene etc. bruker en slik usikker forsendelsesmåte. Bankene har

forskjellige motiver: De bygger ned antall filialer og har ikke resurser til å håndtere kortdistribusjon selv. De kalkulerer en risiko fordi misbruk har lite omfang. Er det bare meg som undres? Hva med en debatt om dette?

Per Hansen

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå