– Useriøst fra Econ

AVVISER: SVs Hallgeir Langeland avviser konklusjonene i Econs rapport om høyhastighetstog. (Bilde: Scanpix)
MOT KØ: Køproblematikken må komme først, deretter høyhastighet, mener Venstres Borghild Tenden. (Bilde: Venstre)
BEMERKELSESVERDIG: APs Irene Johansen stoler ikke på Econs analyser og sier det er bemerkelsesverdig at alle jernbaneprosjekter i Norge blir ulønnsomme. (Bilde: Stortinget)

Venstres Borghild Tenden, lederen av transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget, er avventende til høyhastighetstog i Norge.

Ikke lest

Hun har ennå ikke lest den dramatiske konklusjonen til Econ, der konklusjonen er at det må fraktes seks millioner passasjerer mellom Oslo og Trondheim for å oppnå lønnsomhet, og at klimagevinstene er minimale.

– Jeg har fått med meg konklusjonene. Men for oss er det aller viktigste å få dobbeltspor på Intercity-triangelet Halden, Skien, Lillehammer. Hvis det prosjekteres med tanke på et fremtidig høyhastighetstog, kan det vurderes senere, sier Tenden.

Venstre går inn for at dette skal være klart innen 2012.

– Vi vil ikke love velgerne mer enn det som er realistisk, sier hun.

Useriøst

– Rapporten er mangelfull. Når rådgiveren som står bak har som hypotese at høyhastighetsbane er dumt kan det ikke bli noe annet. Jeg oppfatter rapporten som useriøs og med store mangler, sier Langeland, SV's talsmann i transportsaker.

SV er fortsatt for rask utbygging av høyhastighetsbane.

– Absolutt. Det finnes ingen alternativer. Dette har de fleste andre land i Europa funnet ut.

Bemerkelsesverdig

Arbeiderpartiets Irene Johansen synes Econs konklusjoner er bemerkelsesverdige.

– Det er jo ganske spesielt at kost/nytte-analyser blir negative i Norge mens de later til å bli positive ellers i Europa, sier Johansen.

– Det er grunn til å spørre hvilke kriterier som er lagt til grunn, det er jo bemerkelsesverdig at ingen jernbaneprosjekter i Norge skal være lønnsomme. Vi rødgrønne har tatt dette opp med departementet.

Enig

Johansen uttrykker enighet med Venstres Borghild Tenden om behovet for dobbeltspor i trianglet Halden, Skien, Lillehammer.

– Det er ulike meninger i AP om dette, vi har falt ned på intercityforbindelse vi også. Men vi ønsker å legge til rette for høyhastighet, 250 km/t som er EUs krav.

Kø viktigst

– For oss er køproblematikken inn til byene det viktigste nå, og det skal bli mulig å dagpendle til Oslo fra både Halden, Skien og Lillehammer. I tillegg vil en ny Ringerikstunnel, utjevning av kurver og utbygging av krysningsspor gjøre det mulig å reise mellom Oslo og Bergen på fire timer. Dermed kan vi også få flyttet mer gods fra vei til bane, sier Tenden.

– Vi har fått på pukkelen fra SV for ikke å være ambisiøse nok, legger hun til med en liten latter.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå