ARBEIDSLIV

USA vil dominere igjen

Hild Lamvik
21. jan. 2002 - 13:23

National Science Board (NSB) har lagt frem en nedslående rapport om den internasjonale statusen til amerikansk forskning og teknologi. De advarer mot en generelt svekket internasjonal posisjon for amerikansk forskning og teknologi. Signalene er tydelige: Det produseres færre doktorgrader innen forskning og teknologi pr. innbygger.

USAs posisjon er svekket hva angår effektiv kunnskapsoverføring og omstilling av kunnskapsbedrifter og ansatte. Amerikanere oppnår svakere resultater på standard kunnskapstester innen matematikk og naturvitenskap, og dårligere score på indikatorer for "global entrepreneurship".

Det rapporterer den norske forsknings- og teknologiråden ved ambassaden i Washington, Jostein Mykletun, ifølge Norges forskningsråd.

NSB ber om at National Science Foundation (NSF) får ansvaret for å motvirke disse trendene, blant annet ved å initiere internasjonale forskningsnettverk med amerikansk deltakelse. Det amerikanske utenriksdepartementet har allerede iverksatt tiltak i denne retning, og har i blant annet styrket sin interne forskningsstab.

Jostein Mykletun lover at Norsk forskningsforum tilknyttet den norske ambassaden vil ta nærmere kontakt med de mest aktuelle amerikanske instanser for å kartlegge hvilke muligheter dette byr for norsk-amerikansk forskningssamarbeid.