KRAFT

– Urovekkende mange

DÅRLIG PLANVERK: Rasjonering av strøm kan bli aktuelt hvis det mangler strøm i et område. 6 av 10 nettselskaper som NVE har sjekket, har mangler i sine planer. Her fra Steigen, som manglet strøm i seks dager i 2007.
DÅRLIG PLANVERK: Rasjonering av strøm kan bli aktuelt hvis det mangler strøm i et område. 6 av 10 nettselskaper som NVE har sjekket, har mangler i sine planer. Her fra Steigen, som manglet strøm i seks dager i 2007. Bilde: Nord-Salten Kraftlag
Kjetil Malkenes Hovland
13. sep. 2010 - 15:22

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har varslet at de vil ilegge seks nettselskaper gebyr fordi de har oppgitt feil opplysninger om rasjoneringsplanene sine.

Selskapene har bekreftet at de har utarbeidet planer i tilfelle kraftrasjonering, men en revisjon viser til dels store mangler i planene.

– Vi syns det er overraskende og urovekkende mange. Det er i seg selv et grunnlag for videre kontroll med andre selskaper, sier overingeniør Lars Andreas Eriksson til Teknisk Ukeblad.

6 av 10 hadde mangler

NVE sjekket totalt ti nettselskaper. Av disse var det seks som hadde mangler i sine planer. NVEs rasjoneringsregler fra 2006 stiller klare krav om informasjon til forbrukerne og til hvordan rasjonering skal gjennomføres.

Selskapene som har fått varsel om gebyr er Fredrikstad Energinett, Nesset Kraft, Tinn Energi, Fauske lysverk, Hammerfest Energinett og Sørfold kraftlag.

– Det kan hende de har en beredskap som ikke er skriftlig nedfelt. Men det skriftlige planverket deres oppfyller ikke vårt vedtak fra 2006, sier Eriksson.

Viktig for beredskapen

Det er NVE som har ansvaret for å gjennomføre rasjonering dersom det oppstår krise i kraftforsyningen i et område. Da er det avgjørende for dem å vite at beredskapen er i trygge hender hos de lokale energiselskapene.

Selskapene har nå frist til 1. oktober med å rette opp rasjoneringsplanene sine. Samtidig må de ha kommet opp med et svar på NVEs varsel om gebyr.

Tidligere overtredelsesgebyr fra NVE har vært på opptil flere millioner kroner. Nord-Salten Kraftlag fikk et gebyr på tre millioner på grunn av manglende vedlikehold etter det seks dager lange strømbruddet i Steigen i 2007: Les saken her

Les mer om: