NETTARKIV

Uriktig påstand

klima

Jeg takker for Knut Knutsens kommentar i TU nr. 21/02. Selvsagt bør vi lytte til amerikanske forskere. Men et godt råd vil være å kontrollere opplysninger i aviser og internett mot faglige resultater publisert i internasjonale anerkjente vitenskapelige tidsskrift.

Knutsen viser til The Leipzig Declaration on Global Climate Change. Interesserte lesere kan finne den på internett: http://sepp.org/leipzig.html. Denne deklarasjonen begynner nå å bli foreldet. Den er som forfatterne selv sier, basert på to symposier holdt i henholdsvis 1995 og 1997. Deklarasjonen er skrevet i generelle vendinger som f. eks, Vi betrakter den vitenskapelige basis for de globale klima forhandlingene i 1992 som mangelfull og målsetningen som urealistisk. Politikken om å implementere forpliktelsene er basert kun på ubekreftede vitenskapelige teorier, ufullkomne beregningsmodeller, og den ustøttede antagelsen at den katastrofale globale oppvarmingen som vil følge av en økning i drivhusgassene, krever umiddelbare tiltak. Vi er ikke enig. Vi tror (uthevet av forfatteren) ikke at den dystre påstand om fremtidig oppvarming er blitt underbygget av historiske klimadata som synes å være dominert av naturlige fluktuasjoner. Disse påstandene er ikke basert på annet enn teoretiske modeller og er ikke pålitelig nok til å danne grunnlaget for vidtrekkende politikk. I motsetning til konvensjonell visdom, eksisterer det ikke i dag en generell vitenskapelig konsensus om viktigheten av drivhusoppvarming fra et økende nivå av karbondioksid.

Så følger en uriktig påstand. I virkeligheten er de fleste klimaspesialistene nå enige om at observasjoner fra både væresatellitter og radiosonder viser ingen gjeldende oppvarming i det hele - i direkte motstrid til resultater fra beregningsmodeller. Denne feilslutningen er basert på feil kalibreringen av satellittdata. Siden 1979 er det flere satellitter som er benyttet til å måle atmosfærens temperatur. Instrumentene i nye satellitter er kalibrert mot de instrumentene som skal erstattes. Med tiden avtar banehøyden til satellittene på grunn av friksjon. Dette må det korrigeres for, men det er ikke blitt gjort. Dermed blir temperaturen som avledes av satellittdataene feil, og feilen øker med tiden. I Science 281, 1998, s. 930 viser J. Hansen og medarbeidere at det modifiserte temperaturprofilet er i nært samsvar med publiserte klimamodellsimuleringer.

Ingolf Kanestrøm

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.