Urent drikkevann

Udesinfisert overflatevann og kloakkforurenset grunnvann er hovedårsakene til vannbårne sykdommer i Norge, skriver Kommunalteknikk. Antall vannverk som leverer udesinfisert drikkevann reduseres stadig. Men først når alle vannverk er utrustet med to hygieniske barrierer er den viktigste kilden til vannbårne sykdommer fjernet.