Urent drikkevann

Udesinfisert overflatevann og kloakkforurenset grunnvann er hovedårsakene til vannbårne sykdommer i Norge, skriver Kommunalteknikk. Antall vannverk som leverer udesinfisert drikkevann reduseres stadig. Men først når alle vannverk er utrustet med to hygieniske barrierer er den viktigste kilden til vannbårne sykdommer fjernet.

Les mer om: