ARKIVNYHETER

Uråd om forskning

Joachim Seehusen
2. aug. 2004 - 09:58

Abelia, foreningen for IKT-bedrifter i Norge, skiller seg fra trenden og har levert et innspill som går langt ut over eget interesseområde med argumentasjon for å satse innen en rekke felt. Foreningen går inn for å heve OECD-målet til tre prosent av BNP, som EU har gjort.

I sitt brev til Kristin Clemet kommer Abelias leder Paul Chaffey med hard kritikk av våre politikere:

"Norsk politisk debatt er i liten grad preget av gode forslag og tiltak som kan fremme verdiskaping og næringsutvikling. Det er langt større interesse for å foreslå ulike måter å bruke penger over statsbudsjettet, enn å skaffe nye inntekter. For næringslivet er dette alvorlig. Arbeidsplasser i tradisjonell industri forsvinner i raskt tempo uten at disse blir erstattet med et nytt og mer kunnskapsbasert næringsliv."

OECD-målet populært

Universitetet i Oslo (UiO) mener kravet om næringslivets andel er satt for høyt og advarer mot dette. UiO etterlyser et eget mål for offentlig forskningsinnsats som de mener bør ligge noe over tre prosent av BNP.

NTNU i Trondheim vil ha tettere bånd mellom instituttene og universitetene. De etterlyser en nasjonal helhetlig tankegang bak forskningspolitikken og valg av områder. NTNU er også opptatt av hvordan forskningen begrunnes.

Landbrukshøgskolen på Ås er også opptatt av å knytte instituttene nærmere opp til universitetene. De mener det bør arbeides aktivt for å opprette forskergrupper med tverrfaglig sammensetning.

Matematikk

De matematiske instituttene ved universitetene har gått sammen om et innspill hvor de peker på at gjennomsnittsalderen på norske matematikere er høy og at rekrutteringen er lav. Instituttene mener det er fare for at et glimrende matematisk miljø kan smuldre bort hvis ikke noe blir gjort. Instituttlederne foreslår et nasjonalt matematikkprogram og flere rekrutteringsstillinger.

Alle innspillene kan du lese på: www.odin.dep.no/ufd. Klikk deretter på "Ny forskningsmelding" og så på "Forskningspolitiske råd".

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.