Unormalt mye drivis forsinker fjerningen av Northguider fra Svalbard

Forventer likevel å få fjernet tråleren før vinteren kommer.

Unormalt mye drivis forsinker fjerningen av Northguider fra Svalbard
Illustrasjonen viser isforholdene 15. august, 1. september og 15. september de siste fem årene. Rød farge er veldig tett is, grønn er 10–30 prosent is, blått er under 10 prosent is og hvitt er isfritt. Montasje: Smit Salvage/Meteorologisk institutt.

I utgangspunktet skulle fjerningen av den forliste tråleren Northguider ta om lag en måned, men is og vind forsinker arbeidet. Fjerningen fra naturreservatet nordøst på Svalbard startet 7. august i år, og det nederlandske bergingsselskapet Smit Salvage jobber fortsatt med forberedelsene til å rette opp tråleren.