Uno-X Hydrogen

Uno-X dropper hydrogensatsing etter eksplosjonen i Sandvika

Nel vil drifte hydrogensamarbeidet videre.

Uno-X går ut av samarbeidet om hydrogenfyllestasjoner etter fjorårets eksplosjon ved stasjonen i Sandvika.
Uno-X går ut av samarbeidet om hydrogenfyllestasjoner etter fjorårets eksplosjon ved stasjonen i Sandvika. (Foto: Asker og Bærum brannvesen IKS)

Nel vil drifte hydrogensamarbeidet videre.

10. juni i fjor eksploderte det i Uno-X sin hydrogenfyllestasjon på Kjørbo i Sandvika.

Like etter la Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ned stengningsvedtak for de to resterende hydrogenstasjonene til Uno-X av sikkerhetsmessige grunner. Stasjonene er fremdeles stengt.

I årsregnskapet for 2019 kommer det frem at Uno-X nå trekker seg fra samarbeidet med Nel Hydrogen og Nippon Gases Norge, som utgjorde Uno-X Hydrogen.

Nel overtar

Det var DN som først omtalte nyheten. Avisen skriver at det i juni ble inngått en opphørsavtale av aksjonærfellesskapet mellom Uno-X og Nel. Avtalen innebærer at Nel overtar Uno-X sine aksjer i datterselskapet i Uno-X Hydrogen.

Hydrogeneksplosjonen i Sandvika

  • Fyllestasjonen på Kjørbo i Sandvika (Bærum) er bygget av Nel Hydrogen og eies av Uno-X Hydrogen AS, som består av Uno-X Energi, Nel Hydrogen og Nippon Gases.
  • Nel har levert hydrogenteknologien.
  • Mandag 10. juni eksploderte det kraftig i anlegget etter en hydrogenlekkasje over lengre tid.
  • Nel og konsulentselskapet GexCon kom frem til at to bolter på en av hydrogentankene var skrudd for svakt til. Dette anser de som årsaken til lekkasjen.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn etter eksplosjonen fra 21. august til 6. september 2019.
  • I dag trenger ingen bedrifter som håndterer under 5 tonn hydrogen å innhente godkjenning fra DSB. Dermed gjelder ikke godkjenningsordningen noen i Norge.
  • Høsten 2019 kom DSB med en veileder om sikkerhetsavstander til hydrogenfyllestasjoner for lette kjøretøy, lik den i Sandvika.

Uno-X Hydrogen 18 millioner kroner i erstatning i et forsikringsoppgjør for eksplosjonsskadene. Stengingen har samtidig ført til at selskapet ikke har hatt inntekter.

Daglig leder i Uno-X, Jens Haugland, er likevel positiv til fremtiden, ifølge DN.

– Uno-X Energi tror fortsatt at hydrogen vil være en av løsningene for verden som må redusere utslippene av klimagasser, skriver Haugland i en melding til avisen.

Det er foreløpig uklart hva som nå vil skje med ladestasjonene.

Nel-sjef Jon André Løkke sier til DN at de kommer til å løpe videre med selskapet som har masse Enova-støtte, og henviser til Uno-X Hydrogen. Han ser fremdeles positivt på fremtiden for hydrogen i Norge.

Hydrogenbilforeningen: – Glad for at det nå skjer noe

Leder for Norsk hydrogenbilforening, Jan Erik Torp, skriver i en e-post til TU at han i alle fall er glad for at det nå ser ut til å skje noe.

– Og det er lovende at Nel lover å gå videre med Uno-X Hydrogen, skriver han.

Nel uttaler at de vil drifte selskapet videre og at de ser dette opp mot satsingen i Green H2 Norway, som innebærer en parallell utrulling av hydrogendrevne lastebiler fra Hyundai, og etablering av en fylleinfrastruktur for denne.

– Jeg velger å være optimist, og tror på en fortsatt utbygging av hydrogen, også for personbiler, i Norge, skriver Torp.

Feilmontert plugg

27. juni i fjor kom det frem at årsaken til eksplosjonen var en feilmontert plugg i en av hydrogentankene, ifølge Gexcon.

DSB fant to avvik etter ulykken da de gjorde tilsyn i august i fjor.

Anlegget ble tatt i bruk første gang i 2016, og i 2018 ble det utvidet med flere hydrogentanker for å øke lagerbeholdningen.

Regelverket krever at det skal gjennomføres en såkalt «ferdigkontroll» i begge disse tilfellene. Det innebærer både trykk- og lekkasjetest før anlegget settes i drift.

Uno-X Hydrogen fullførte aldri en skikkelig kontroll av anlegget, slik DSB vurderer det. I 2016 gjennomførte de lekkasjetest, men ikke trykktest. Etter utvidelsen i 2018 kunne de ikke vise til noen ferdigkontroll overhode, mener direktoratet.

Les også

Kommentarer (18)

Kommentarer (18)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå