KLIMA

Universitetet i regnbyen satser på solceller for å bli klimanøytrale på ti år

Universitet i Bergen har tatt mål av seg å bli klimanøytral innen 2030. Som et ledd i å nå dette målet, vil alle nye bygg få solceller. Og over tid skal mange av universitetets bygg varmes opp med fjernvarme hentet fra sjøen.

Steinar Sundberg, overingeniør ved UiB, konstaterer at selv i en regnby som Bergen, vil solceller være godt egnet.
Steinar Sundberg, overingeniør ved UiB, konstaterer at selv i en regnby som Bergen, vil solceller være godt egnet. Foto: Ole M. Kvamme, UiB
Otto von Münchow
16. apr. 2020 - 13:18

Tidligere i år tok Universitetet i Bergen (UiB) i bruk et solcelleanlegg på det nye Odontologibygget. Til høsten vil også Alrek helseklynge, nabobygget som ennå er under oppføring, produsere strøm fra solceller på taket. De to anleggene blir koblet sammen og skal kunne ta toppene av strømbelastningen.