INNOVASJON

Universitetene er for dårlige til å tjene på forskning. NTNU tar grep inspirert av belgisk universitet

Norske universiteter ligger bak nordiske universiteter når det gjelder å få kommersialisert resultatene av forskning.

Kahoot er blitt en verdenssuksess, selskapet er verdsatt til 1.2 milliarder kroner. NTNUfikk  bare i underkant av to millioner kroner tilbake da aksjene ble solgt.
Kahoot er blitt en verdenssuksess, selskapet er verdsatt til 1.2 milliarder kroner. NTNUfikk bare i underkant av to millioner kroner tilbake da aksjene ble solgt. Foto: Kahoot

– Samlet forsker norske universiteter for rundt 25 milliarder kroner årlig, vi bør gjøre en bedre jobb med innovasjon og for at kunnskapen fra forskning blir tatt i bruk i samfunnet.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.