Unisont boikottvedtak

Det var ingen tvil i NIFs hovedstyre: Alle stilte seg bak vedtak om å boikotte DnB etter sleivete uttalelser fra banksjef Aaser om dårligere kursutvikling dersom kvinner kvoteres inn i styret. Norges sivilingeniørforening (NiF) oppfordrer sine 37.000 medlemmer til å boikotte DnB, men vil foreløpig ikke sette flere bedrifter på svarteliste. Men styreledere og direktører som har uttalt seg negativt om kvinnekvotering, skal se opp. Uttalelser blir lagt merke til og notert.

Visepresident i NIF, Lill Erlandsen, reagerer kraftig på koblingen Aaser har gjort mellom aksjekurs og kvinnelige styremedlemmer. - Kvinner må ikke diskvalifiseres før de er kommet inn i styrene. Det er jo ikke snakk om å ta ukvalifiserte kvinner rett fra gata, sier hun til Teknisk Ukeblad. Hun etterlyser større takhøyde i styrerommene og videre horisont i utvelgelsesprosessen.

Erlandsen har registrert at det er flere ledere som har uttalt seg negativt om kvinnekvotering. - Det er vanskelig å se effekten av oppfordringen ennå, og vi er spente på å se reaksjonene blant medlemmene i organisasjonen.

NIF oppfordrer alle kvinnelige medlemmer om å registrere seg i CV-banken som interesserte i å ta styreverv. Samtidig skal de se på muligheter for opplæring av både mannlige og kvinnelige medlemmer for å forberede dem til å tre inn i styrerommene.

CV-basen for NIF, NITO og PF på www.tekjobb.no vil i løpet av få dager få egne felt for å registrere kandidater for styreoppdrag.

NITO vil ikke kommentere NIFs utspill. President John A. Haugen vil fokusere egne saker og ikke kaste seg på andres utspill.

(dd)

Les mer: www.tekjobb.no

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå