Ungdom gir f... i teknologi

Ungdom gir f... i teknologi
Matte er gøy! Ingvill Merete Stedøy er hjernen bak mattekoffertene, som inneholder klassesett med konkretiseringsmateriell, overheadmateriell for læreren og en ressursperm. Bilde:
IMD World Competitiveness Yearbook 2002Kjenner situasjonen

Svak framgang

Ser også til skoleverket