Undervurderer energiforbruket: Intelligente bygninger er ikke smarte nok

Moderne energieffektive bygninger er fulle av sensorer, men smarte bygninger har stort sett alltid et høyere energiforbruk enn beregnet.

Undervurderer energiforbruket: Intelligente bygninger er ikke smarte nok
FN Byen i København har hatt et dobbelt så høyt energiforbruk enn det som var beregnet. Foto: Adam Mørk, UN City Copenhagen

Jo mere energieffektivt vi bygger, desto større blir forskjellen på det beregnede og det faktiske energiforbruket. Moderne bygninger er proppfulle av sensorer og programvare som gjør bygningene energieffektive. Men energiforbruket blir som regel betydelig høyere enn forventet i de smarte bygningene.