Underskudd for Skanska

Underskudd for Skanska
Petter Eiken adminstrerende direktør Skanska Norge AS Bilde: Truls Tunmo

Økningen i omsetning knytter seg i hovedsak til økt aktivitet innen anleggssektoren. Resultatet fordeler seg med -143 millioner for entreprenøren Skanska Norge og et overskudd på 50 millioner for boligutvikler Skanska Bolig.

Ikke tilfredsstillende

Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskaper nådde en omsetning på 11 milliarder og et resultat før skatt på -143, mot 242 millioner kroner i 2010.

Omsetningen i 2011 viser en betydelig økning i forhold til 2010. Driftsresultatet endte på minus 228, mot pluss 146 millioner kroner, hvilket er absolutt ikke tilfredsstillende, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi er fornøyd med at omsetning og ordrereserve viser en fortsatt positiv utvikling etter en økning også i 2009. Vi har kontrahert 15,2 milliarder i løpet av 2010 og har en ordrereserve på 13,4 milliarder ved utgangen av året. Det er en økning på 54 prosent fra utgangen av 2010, og gir et godt grunnlag for videre vekst i 2012, sier administrerende direktør Petter Eiken.

Svakt hele året

Eiken er ikke fornøyd med resultatet som allerede fra første kvartal har hatt en negativ utvikling. Årets resultat er blant annet preget av tap for byggvirksomheten i Tromsø og Indre Østland og avviklingskostnader ved begge disse virksomhetene. Selskapet har dessuten hatt tap i flere enkeltprosjekter på byggsiden i både det sentrale østlandsområdet og i Bergen – som har hatt negative resultat.

– Resultatene i anleggsvirksomheten, som også har hatt den vesentlige volumveksten, har derimot en god utvikling i inntjening, sier Eiken.

Bra for bolig

Skanska Bolig leverer et bra 2011 med et årsresultat før skatt på 50 millioner kroner. Fjerde kvartal ga isolert et resultat før skatt på 16 millioner kroner.

2011 har også vært et år der Skanska Bolig, sammen med Skanska Norge, har markert seg som gjennom introduksjonen av 10 års reklamasjonsrett på nye boligprosjekter.

– Mottakelsen har vært svært god i markedet, og vi registrerer med en viss undring at våre konkurrenter ikke har fulgt etter, sier Eiken.

Økt etterspørsel

Fortsatt lave renter og underskudd på boliger driver opp etterspørselen i 2012.

Skanska forventer at det vil bli bygget 27 000 boliger i 2012, mens antall husholdninger vil øke med 34 000. Den største befolkningstilveksten kommer i Stavanger, Bergen og Oslo. Sammen med forventet realinntektsvekst, gir dette et forventet godt boligmarked for Skanska Bolig også i 2012, skriver selskapet.

Les mer om: