Undersjøisk verdensrekord

Hele 365 forbindelser à 10 Gbit/s, det vil si til sammen 3,65 Tbit/s, overføres på en fiber over en avstand på 6850 kilometer. Det betyr eksempelvis 45 millioner samtidige telefonsamtaler.

Alcatels mål er å produserer enklere og billigere globale nett ved åforbedre integreringen mellom undersjøiske og landbaserte systemer. Selskapet er også det eneste som er i stand til å tilby sømløse ende-til-ende-løsninger for landbaserte og undersjøiske fibernett.

Les mer om: