OLJE OG GASS

Underleverandørene trenger spesialister

Anders J. Steensen
31. okt. 2006 - 09:35

Norsk økonomi går så det suser.

Store deler av den landbaserte industrien går for fullt, det reises boliger og næringsbygg over en lav sko. Oljerettede virksomheter har arbeid til opp over ørene.

I tillegg til investeringer på sokkelen på 87 milliarder, er eksporten av norske varer og tjenester i offshorenæringen rekordhøy, over 40 milliarder regner bransjen med at eksporten blir i år.

Mangler "alt"

Resultatet av dette høye aktivitetsnivået er lav arbeidsledighet og mangel på kvalifisert arbeidskraft.

Det mangler ingeniører, geologer, teknikere og fagarbeidere. Dette aktivitetsnivået påvirker også transportnæringen som etterlyser mer enn 3000 sjåfører. Norske offshorerederier vil gjerne ha 400 offiserer til alle de nye fartøyene som er bestilt. Alle roper etter ungdommens gunst.Søker subseateknologer

– Norske undervisningsinstitusjoner har ikke tatt utviklingen inn over seg. De har ikke oppfattet hvordan arbeidsmarkedet og industrien har endret seg, sier områdedirektør Øyvind Mikaelsen i Acergy, tidligere Stolt Offshore. Han etterlyser utdanninger rettet mot undervannsteknologi.

– Den norske undervannsklyngen er unik. Her har vi verdens største leverandører av utstyr og selskaper innen undervannsoperasjoner. Vi er inne i en rivende teknologisk utvikling som så vidt har startet. Norske selskaper og prosjektene på norsk sokkel viser verden hvordan utbygginger på havbunnen skal gjennomføres, sier Mikaelsen.

– Men svært få eller ingen av undervisningsinstitusjonene er i stand til å levere den typen personell vi er ute etter. Jeg etterspør at det satses på å utdanne spesialister i undervannsteknologi og marine operasjoner.Må si nei til oppdrag

Acergy er verdens største selskap innen undervannsoperasjoner. Mottoet er å gjøre alt fra havbunnen til overflaten.

– Det betyr at vi ikke opererer nede i brønnen eller med overflateinstallasjoner. Vi konstruerer, produserer, installerer, setter i drift, demonterer og fjerner all annen utrustning som er mellom havbunnen og havoverflaten, inklusive dykkeoperasjoner, forteller Mikaelsen.

Men siden oljeprisen er høy, lete- og utbyggingsaktivitetene likeså, er etterspørselen etter tjenester og produkter fra selskapet svært stor. De har vært nødt til takke nei til flere oppdrag.

Ansetter 120 på dagen

– Hadde jeg hatt muligheten, hadde jeg ansatt 120 undervannsingeniører umiddelbart. Dette er et jomfruelig marked, og jeg regner med kraftig vekst i tiden som kommer, sier Mikaelsen.

Han konstaterer at de nyutdannede mangler den nødvendige fagkompetansen.

- Det er vel og bra at det oppmuntres til å ta en utdanning med matematikk og fysikk, eller utdanne seg til geologer. Men vi har stort behov for spesialutdannede ingeniører og fagarbeidere som kan undervannsteknologi. Dette er allerede en av våre største eksportartikkeler, understreker Acergy-sjefen.

Tidsskvis

Mikaelsen legger til at Norge er anerkjent i utlandet fordi norske bedrifter klarer å levere til riktig kvalitet i tide.

– Denne fordelen må vi ta vare på. Det gjelder ikke bare oss som er hovedkontraktører, men også for våre underleverandører. Vi kan ikke løse bemanningsutfordringen ved å ta inn folk fra gaten. Vi trenger spesialister innen alle fagområder for å opprettholde kvaliteten i produktene. En feil og renommeet er blåst bort. Vi trenger en utdanningspolitikk som er basert på utviklingen i næringslivet, og så må undervisningsinstitusjonene følge etter og gi oss kvalifisert arbeidskraft. Dette må politikerne også forstå.Tilgangen varierer

Under årets Offshore Nothern Seas var rekrutteringsbehovet det store samtaleemnet. De aller fleste teknologibedriftene hadde problemer med å skaffe tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Særlig gjaldt dette bedriftene på Vestlandet, hvor markedet nærmest er støvsuget.

Mangelen på kvalifisert personell er betydelig. Fredriksen-eide Seadrill som har kjøpt opp Smedvig Drilling, har flere nye rigger i bestilling. Dagens Næringsliv melder at behovet er hele 2000 personer. De vil søke verden over etter medarbeidere.

Noe enklere er det for bedrifter i østlandsregionen, hvor tilgangen på personell er noe enklere. Sofus Gjedde-Dahl, daglig leder i leverandørbedriften Cavotech har ansatt flere. – Vi er heldige som har tilholdssted i Drammen. Her er det forholdvis enkelt å få tak i kvalifisert personell, sier han.Forskjøvet pensjonsalder?

Aker Kværner var først ute med å starte rekrutteringskampanjer med filmen Nøtteknekkeren. Denble meget godt mottat, og selskapet fikk god respons. – Vi er nå det mest populære selskapet etter oljeselskapene for nyutdannede ingeniører, forteller informasjonsdirektør Torbjørn Andersen.

Men den enorme ekspansjonen i oppdragsmengden har medført at det fortsatt er stort behov for arbeidskraft i Aker Kværner og Aker Yards. Bare i løpet av juli fikk Aker Kværner kontrakter til en verdi på nesten 16 milliarder kroner. Mer på fleip sier eldre arbeidstagere i Aker Kværner-systemet at de nå regner med å arbeide til de blir 80 for å sikre tilstrekkelig kompetanse og ikke minst på grunn av mangel på rbeidskraft.

Oljeselskapene sikrer seg ved å gi ut store rammeoppdrag for modifikasjonsoppgaver på sokkelen. – Vi gjør dette nå for å sikre at vi får riktig bemanning for det arbeidet vi setter ut i tiden fremover, sier Stig Kvenseth i ConocoPhillips til TU.

Omsetningen økte med 650 prosentI 2004 hadde bedriftene på Sørlandet som var rettet mot olje- og gassvirksomhet, en omsetning på 2 milliarder kroner. Denne ble doblet i 2005, mens i år ser omsetningen ut til å lande på 13 milliarder kroner.Kristiansand/Arendal: Bedriftene på Sørlandet opplever en eventyrlig vekst. Både omsetning og ordrereserver er større enn noensinne. Knoppskytingen til nye bedrifter er også enorm. Hittil har ikke bedriftene hatt de helt store problemene med å skaffe kvalifisert arbeidskraft til tross for at antall ansatte vokser i rekordfart.

– Sørlandet lokker mange med den livskvaliteten vi har her. I tillegg har vi mange bedrifter i vår industriklynge. Unge arbeidstakere ser karrieremulighetene, sier tidligere bedriftseier og nå leder av NODE (Norwegian Offshore and Drilling Engineering) Kjell O. Johannessen.

Hittil i år har bedriftene ansatt 600 nye medarbeidere for å møte den enorme veksten.Ingeniørmat

Typisk for bedriftene på Sørlandet er at de vokser på kompetansesiden. Produksjonen settes ut til andre steder verden over. Det er systemkompetansen som er etterspurt. En av bedriftene med sterkest vekst er National Oilwell Varco, tidligere Hydralift. Etter at amerikanerne kjøpte opp selskapet i 2003, har det gått bare en vei – oppover.

– Vi var redde for at bedriften skulle legges ned eller flyttes til Houston da National Oilwell kjøpte oss opp. I stedet har vi blitt slått sammen med Hitec og fått en unik systemkompetanse innenfor boreutstyr. Vi kan i dag levere komplette boresystemer for olje- og gassvirksomheten. Tidligere leverte National Oilwell kun enkeltstående utstyr, forteller områdesjef for Europa, Afrika og Midtøsten, Tom Fidjeland. – I stedet for å legge oss ned, har vi investert og utvidet arbeidsstokken betydelig. Vi er i dag Sørlandes største bedrift.

National Oilwell Varco omsetter i år for 6,5 milliarder kroner. I fjor endte omsetningen på 2,6 milliarder. Antall ansatte kommer i år opp i 1200, hvorav 650 er ved kontoret i Randesund utenfor Kristiansand.Fortsatt vekst

Det er den enorme veksten i kontraheringen av borerigger som er årsaken til den nærmest eksplosjonsartede veksten. Teknisk sjef Tor H. Ramfjord mener at etterspørselen ikke kommer til å avta med det første. – De riggene som bygges nå, er stort sett for norske interessenter og konsentrert rundt oppjekkbare rigger. Svært få er beregnet til å kunne operere på større havdyp.

– Nå begynner de store industrielle aktørerene innen boring å røre på seg. Det betyr en fornyelse og en utvidelse av flåten av borerigger i de store riggselskapene, sier Ramfjord. Det igjen betyr sikre arbeidsplasser i Kristiansand. I dag er ordreboken fulltegnet til ut 2008. I alt har bedriften kontrakter på å levere boreutstyr til 14 halvt nedsenkbare borerigger og 24 oppjekkbare enheter.Singapore neste

– Vi legger vekt på at nyansatte skal følge hele prosessen i det vi leverer – fra tegnebrettet til idriftsettelse. Det gir de unge enestående muligheter til ut å oppleve verden, særlig Østen. Det tror jeg lokker mange unge og eventyrlystne, sier Fidjeland. Han etterlyser samtidig flere med utdanning i hydraulikk: – Det utdannes altfor få innen dette fagområdet. Her må både på høyskoler og universiteter være sitt ansvar bevisst, sier han.

For to år siden begynte den nyutdannede sivilingeniøren Andreas Jørgensen i National Oilwell Varco. Han har arbeidet med de såkalte automatiske rough necks, boredekksarbeidere som er store hydrauliske, fjernstyrte maskiner for å håndtere borestrengen. – Nå ser jeg frem til å teste og idriftsette utstyret vårt, sier han, før han setter kursen mot Singapore.To markeder

Aker Kværner Pusnes er en av Sørlandets mest tradisjonsrike bedrifter. I over 100 år har bedriften levert utstyr til skipsfarten, og i mer enn 30 år til oljeindustrien. Egenproduksjonen av utstyr ble avviklet i 2003, konstruksjonsarbeid og logistikk er bedriftens styrke. Pusnes leverer forankringsutstyr og utstyr for lasting og lossing av olje offshore.

Oppdragsmengden har i løpet av det siste året vokst betydelig. – Vi har oppgangstider i begge våre markeder samtidig. Det pleier ikke å være tilfellet, forteller administrerende direktør Leif Haukom. Bedriften gjennomgår to prosesser, delvis ansetter de nye medarbeidere, men ser også på sine egne arbeidsprosesser for å øke effektiviteten. Det er viktig nå omsetningen har økt med 70 prosent i løpet av det siste året.Dynamiske beregninger

Produksjonen av utstyr skjer hos underleverandører i Kina, Korea og i Arendal, hvor NLI-gruppen har overtatt produksjonslokalene. Aker Kværner Pusnes markedsfører, selger og konstruerer forankrings- og lastesystemene. Dette krever høyt utdannet personell med særlig vekt på dynamiske styrkeberegninger.

– For oss er det viktig å ta utgangspunkt i de krav som settes til konstruksjonene der de skal installeres. Utstyr utenfor Vest-Afrika er utsatt for langt mindre belastninger enn utstyr i Nordsjøen. De må våre konstruktører ta hensyn til, sier Haukom.Inn i Arktis

Mens mange norske bedrifter kjemper om å vinne innpass i Russland, særlig på grunn av en mulig Shtokman-utbygging, er Pusnes allerede solid forankret i det russiske oljemiiljøet. Arendalsbedriften har kontrakter og har levert utstyr til store oljeutbygginger ved Yamal og Petschora. Oppdragsgiver er Severoneftegaz. Oljelastingsutstyret henges i kraner for å holdes over drivis.

– En viktig oppgave for oss er å opprettholde kvaliteten hos våre underleverandører. Vi merker at det er et presset marked, men samtig har vi krevende kunder. En stor del av arbeidet er derfor knyttet til å teste ut og godkjenne utstyr før installasjon og endelig godkjenning av installasjonene. Det gir våre nyansatte nyttig erfaring og store muligheter til å lære seg andre kulturer, understreker konstruksjonssjef Bjørn Fossestøl i Pusnes.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.