Umulig problem opptar matematikere: Det må tre til for en flott romdans

Når tre himmelobjekter trekker i hverandre, balanserer deres vakre, kompliserte baner på kanten av kaos.

Umulig problem opptar matematikere: Det må tre til for en flott romdans
I 2007 fant Xiaoming Li og Sjijun Liao med beregninger på en superdatamaskin flere enn 600 hittil ukjente familier av baner som ligger i samme plan, for tre legemer med lik masse. Her er tre av dem. Illustrasjon: Xiaoming Li og Sjijun Lio

Det finnes matematiske problemer som i prinsippet er umulige å løse. Et av de mest berømte er å finne en generell beskrivelse for bevegelsene av tre legemer som utelukkende påvirker hverandre gjennom tyngdekraften – det såkalte trelegeme-problemet.