MARITIM

11.600 tonn død laks: Umulig å hindre spredning av dødsalge

Den dødelige algen som har tatt livet av titusenvis av oppdrettslaks i Nordland, er umulig å stoppe. – En svært alvorlig situasjon, sier fiskeriministeren.

Over 10.000 tonn oppdrettslaks dødd som følge av algeoppblomstringen i Nordland og Sør-Troms.
Over 10.000 tonn oppdrettslaks dødd som følge av algeoppblomstringen i Nordland og Sør-Troms. Illustrasjonsfoto: Cermaq

11.600 tonn oppdrettslaks har dødd som følge av algeoppblomstringen i Nordland og Sør-Troms. Oppdrettsfisken har ifølge Fiskeridirektoratet en verdi på over 720 millioner kroner, men ifølge analytikere vil de tapte salgsinntektene trolig komme opp i over én milliard kroner.

Fiskeridirektoratet skriver i sin rapport onsdag at dødeligheten i indre og midtre deler av Ofotfjorden har stoppet opp, siden det nesten ikke er fisk igjen i fjorden. Samtidig er det stor dødelighet i ytre deler av fjorden.

Prognosene viser at algene er i bevegelse, og Havforskningsinstituttet frykter at dødsalgene skal spre seg videre vestover til store anlegg i Raftsundet, og til Molla og Skrova i Svolvær.

– Denne oppblomstringen har allerede kommet seg ut av Ofotfjorden og beveger seg i ytre deler av fjorden og mot Rinnøy. Det er områder med betydelig aktivitet, sier havforsker og algeekspert Lars-Johan Naustvoll ved Havforskningsinstituttet til NTB.

Nesvik: – Alvorlig

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) beskriver situasjonen som svært alvorlig.

– Det er store økonomiske verdier som går tapt i disse dager. I tillegg skal vi heller ikke glemme at algene gjør at fisken ikke får puste, og at dette også er en dyrevelferdsmessig tragedie, sier han til NTB.

På spørsmål om departementet nå vurderer å gi de rammede oppdrettsprodusentene en krisepakke, slik bøndene fikk etter tørkesommeren i fjor, svarer fiskeriministeren:

– Når situasjonen har normalisert seg, vil jeg invitere næringen til et møte for å få en gjennomgang av situasjonen. Der vil det også være naturlig å drøfte behovet for avbøtende tiltak knyttet til produksjon, sier Nesvik.

– Umulig å hindre spredning

Fiskeridirektoratet fikk etter et krisemøte tirsdag kveld tilgang til kystvaktskipet Heimdal, som er utstyrt med et mobilt laboratorium. Skipet var onsdag på vei fra Bodø til det aktuelle området for å prøve å finne ut nøyaktig hvor algene befinner seg.

Les også

– Dette er omfattende død. Aktører som forsøker å minimalisere tapet, flytter nå fisk, reduserer foringen eller nødslakter, sier Naustvoll ved Havforskningsinstituttet.

– Det er helt umulig for mennesker å hindre spredning, algen dundrer videre i sitt eget tempo. Det som kan stoppe algeoppblomstringen, er storm eller kraftig vind, eller at algen bruker opp det den lever av, fortsetter han.

Ingen fluktmulighet

Algen, som heter Chrysochromulina leadbeaterii, er en vanlig alge langs norskekysten, men kan noen år med en viss type miljøbetingelser få denne typen oppblomstring, som kan være dødelig for fisk. Det har skjedd flere ganger tidligere, som i 1991.

Kunnskap fra oppblomstringen i 1991 er at kraftig tilførsel av ferskvann etterfulgt av rolig vær med solskinn ser ut til å kunne stimulere til en slik algeoppblomstring.

Ved en slik algeoppblomstring svømmer villfisken vekk fra fjorden eller går dypere, mens oppdrettslaksen ikke har mulighet til å flykte.

Chrysochromulina-algen

  • Chrysochromulina leadbeaterii er et planteplankton som flyter fritt i vannmassene. Arten er relativt vanlig og kan observeres om våren, men da som oftest bare i lavt antall.
  • En sjelden gang forekommer algene i mengder som kan omtales som oppblomstringer og som kan resultere i at fisk dør.
  • Det er studier som tyder på at algearten skiller ut hemolytiske forbindelser. I kontakt med gjellene hos fisken fører dette til skader som kan resultere i at fisken ikke får tilstrekkelig med oksygen og til slutt dør. Ved moderate konsentrasjoner, før det blir dødelig, kan algene føre til at fisken endrer atferd. Den trekker til overflaten og snapper eller gaper.
  • Algene forbruker næringssalter. Dermed vil økningen av alger reduseres etter hvert som næringssaltene er brukt opp. Skulle algene derimot transporteres til nye områder som fortsatt har næring, vil de kunne fortsette.
  • Onsdag hadde Fiskeridirektoratet beregnet at i overkant av 11.600 tonn oppdrettslaks har dødd som følge av algeoppblomstringen i Nordland og sør i Troms.
  • I Nordland er disse selskapene rammet: Ballangen Sjøfarm, Ellingsen Seafood, Mortenlaks.

  • I Troms er disse selskapene rammet: Sørrollnesfisk, Northern Lights Salmon, Kleiva Fiskefarm, Gratanglaks, Nordlaks og Salaks.

Kilde: Havforskningsinstituttet

Les også

 

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.