IKT

UMTS som planlagt

For Telenor Mobil og NetCom, som allerede er etablerte mobiloperatører med sine GSM-nett, har det aldri vært noen tvil omkring evne og vilje til å utnytte UMTS-lisensen.

Hos Tele2, som hadde den mest ambisiøse utbyggingsplanen av UMTS-søkerne, forsikrer administrerende direktør Marius Täkte at selskapet arbeider ut fra opprinnelige planer for utbyggingen av UMTS-nettet. Det betyr dekning i de 12 største byene i landet når nettet åpnes 1. desember i år.

Planlegger

– Akkurat nå konsentrerer vi oss om radioplanlegging og anskaffelse av steder å plassere våre antenner på, sier Täkte. Foreløpig gjør Tele2 denne jobben på egen hånd, men ifølge Täkte forhandler selskapet fremdeles med NetCom med sikte på et eventuelt samarbeid om nettutbyggingen.

Størst usikkerhet har det vært omkring Broadband Mobiles utbygging. Der er situasjonen at begge eierne, norske Enitel og finske Sonera, ønsker å selge seg ut av mobilselskapet. Men kjøperne står ikke akkurat i kø.

Eieravklaring

– Det betyr at vi må ha en avklaring på eiersiden før vi har den endelige finansiering for utbyggingen på plass. Vi jobber imidlertid videre ifølge opprinnelige planer. Det betyr at vi for tiden jobber med å kartlegge og radioplanlegge de 250 stedene for antenneplassering vi allerede har, sier administrerende direktør Bjarne Aamodt.

– Vårt klare mål er å være på lufta 1. desember. Men for hver uke som går uten avklaring på eiersiden, blir risikoen høyere for at vi ikke greier det.

Les mer om: