ARKIVNYHETER

Umoe Schat-Harding Forbedrer OLF livbåten

FF1200 Stuplivbåt

Antall passasjerer 70 pluss to førere

Klasse DNV-OS-E406

Bygges i laminat med vakuumstøpt polyester

Motor: Iveco Sabb 230 Hk.

Fart ni knop flatt vann

fem knop i stor sjø

Kommer på markedet i 2012.

Første leveranse blir til CononcoPhillips Ekofisk.

ROSENDAL: – Vi er i gang med å utvikle prototypen til den nye stuplivbåten som tilfredsstiller de nye kravene fra Det Norske Veritas (DNV). Den nye båten FF 1200 blir et viktig produkt, forteller salgsingeniør Oddgeir Mælen. Den er blant annet solgt til ConocoPhillips nye boligplattform på Ekofisk, Goliat on til Gudrun-plattformen.

Bedriften har allerede utviklet og produserer stuplivbåten FF 1200 S som tilfredsstiller OLFs krav . Og den er levert til Visund, som på den måten unngikk nedbemanning. Men denne modellen representerer kun et mellomtrinn inntil det ble laget en ny standard fra DNV. Denne foreligger nå og resultat er stuplivbåten FF 1200 som vil bli levert fra 2012.Ingen A-bom

Utvendig vil det bli vanskelig å se noen forskjell på de to livbåtmodellene. – Forskjellen innebærer først og fremst kravene til dokumentasjon av styrken på livbåtene. Den nye DNV- standarden medfører at vi må gjennomføre en rekke simuleringer for å sikre at livbåten går riktig i sjøen og at den har riktig styrke og kraft, sier Mælen.

I forhold til FF 1200S har den nye livbåten et annet utsettingsarrangement for slipp, låring og heising av livbåten. Det innebærer blant annet at en A-bom som brukes for dette i dag er eliminert. For et anlegg som på Ekofisk med 10 livbåter,innebærer det en reduksjon i stålvektene på 100 tonn.Nok motorkraft

Fordelen med den nye livbåten er mye bedre plass enn FF 1000 som har vært den stuplivbåtmodellen som kom i søkelyset etter en test på Veslefrikk i 2005, og som igjen initierte OLFs livbåtprosjekt. De nye livbåtene kan brukes under alle mulige værforhold, noe som ikke var tilfelle tidligere. Belastningene for de som er om bord ved en evakuering blir mindre og FF 1200 har tilstrekkelig motorkraft til å komme seg vekk fra plattform eller rigg uansett værforhold.

FF 1200 har en 230 hk Iveco Sabb motor som sørger for ni knops fart ved stille sjø og en fart på mer enn fem knop i stor sjø. I forhold til andre stuplivbåter går den mye dypere i sjøen i det den treffer overflaten ved fritt fall. Dette gir lavere akselrasjoner og belastninger på dem som er bord. Dessuten er det bedre plass om bord, ved at antallet passasjerer er 70, hvor alle sitter med ryggen mot fallretningen og på samme nivå. Innvendig volum i båten er økt med 30 prosent sammenlignet med FF 1000. Dermed blir fartøyet mindre klaustrofobisk og faren for at passasjerene skader hverandre er redusert siden ingen sitter direkte ved siden av hverandre.

Tyngre passasjerer

Den nye standarden DNV-OS-E406 tar også hensyn til at folk ikke lenger veier 75 kilo. Derfor er alle seteberegninger og belastninger som følge av passasjerene gjort ut fra en person på 100 kilo. – Å utvikle FF 1200 krever langt mer enn det vi gjorde tidligere. Utviklingsbudsjettet er 10 ganger så som for fem år siden, forteller Mælen.

Det er særlig fokuset rundt båtens egenskaper som bidrar til de forhøyde kostnadene. Båten er bygget i laminater og det er viktig å sikre styrken i skrog og dekk ved slipp og neddykket. Et annet viktig element i styrkeberegningen er slamming i sjø. Det er gjort både teoretiske simuleringer gjennom CFD analyser (ikkelineær finite element metode) og ved utallige modellforsøk i Marinteks laboratorium i Trondheim. Gjennom å studere FF 1200S er det også foretatt fullskalamålinger av skroget.Clean Hull

Bedriften i Hardanger har også andre nyheter på trappene. Blant annet utvikler de en ny MOB-båt (mann over bord). Denne en konstruert av den kjente båtdesigneren Birger Kullmann. Andre områder som Umoe Schat Harding beveger seg inn på er rensing av skipsbunner utvendig ved bruk av en ubemannet undervannsrobot. Selve rensingen gjøren med høytrykksspyler uten bruk av kjemikalier. – Stadig flere redere og operatører er interessert i å holde rene skipsbunner. Det sparer motstand i vannet og dermed lavere bunkersutgifter, sier Mælen.

Blant annet er det stor interesse for denne tjenesten fra bulkrederne som frekventerer Narvik. Årsaken er at de ofte blir liggende noen dager på reden før de kommer til kai for laste. Dermed er det også tid til å få renset skutebunnen.Sertifisering

En viktig aktivitet for bedriften er service. – I dag har vi 23 serviceteknikere i Norge og totalt 160 i gruppensom reiser verden rundt for å drive med vedlikehold av livbåter. Vi har et mål om å øke dette i løpet av året forteller Øyvind Persby. Virksomheten driver i tillegg til service og salg av deler til livbåter, også med sertifisering av utstyr knyttet til livbåtene. Det er slik som vinsjer, daviter og livbåter både for offshore, cruiseskip og den øvrige handelsflåten.

– Servicenettet er viktig for bransjen. Vi har et globalt servicenettverk som betjener kundene. Dette gjøres enten av våre egne folk eller gjennom partnere, forteller Persby.Mer offshore

Per i dag er Statoil største enkeltkunde. de står for rundt en tredel av omsetningen til Umoe Schat Harding i Norge. – Vi har tidligere vært store innen cruise, men der er konkurransen hard. Derfor retter vi mer av virksomheten inn mot offshoremarkedet. Da er nærområdet viktig slik som Nordsjøen hvor mange skal oppgradere sine livbåter, både på faste og flytende installasjoner, forteller Oddgeir Mælen til Industrien.

Utvikling av nye produkter skjer ved kontoret i Rosendal. Selve produksjonen av livbåter gjøres ved lokalene i Ølve. Der er det topp moderne utstyr for vakuumstøping. Denne produksjonsmetoden hvor det benyttes vevde fibermatter i forskjellige lag og retninger, gjør at skrogene blir sterkere, med mindre bruk av polyester, samt at arbeidsmiljøet er bedre fordi hel prosessen gjøres i en vakuumpose.

Daviter og vinsjer produseres ved USHs anlegg i Tsjekkia. I tillegg har bedriften også en fabrikk i Qindao i Kina for å betjene det asiatiske markedet.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.