DOKTORGRADER

Ulykkesrelatert økonomisk risiko

9. aug. 2001 - 12:45

Fyhn Nilsen har utviklet en metode for å gjennomføre ulykkesrelaterte økonomisk risikoanalyser. Arbeidet tar særlig for seg hvordan man skal beregne økonomiske konsekvenser for et selskap som følge av ulykker.

Hovedhensikten med enhver risikoanalyse er å gi støtte til beslutninger. Ved at man også har aspektet med økonomisk ulykkesrisiko inkludert i underlaget for beslutningen, vil det være mulig å ta bedre beslutninger.

Bakgrunnen for arbeidet er at ulykkesrelatert økonomisk risiko ofte havner mellom to stoler. Risikoanalyser som utføres i dag, dekker primært risiko for mennesker og miljø; innen finans, spesielt innen oljeselskapene, er økonomisk risiko forbundet med elementer som usikkerhet i forbindelse med størrelsen på reservoarene, og oljepris og dollarkurs. Ulykker, med unntak av de helt store og de som gir tap av produksjon for lang tid, er ikke så viktige for finans.

Avhandlingen tar utgangspunkt i et oljeselskap, og eksemplene er hentet herfra. De økonomiske konsekvensene for et oljeselskap etter en ulykke kan være utgifter knyttet til ulykkeshåndteringen, nedetid, skade på materiell, mennesker, miljø og selskapets omdømme, dessuten til erstatningsansvar og langtidseffekter.

Med hensyn til skade på mennesker og miljø, er det bare selskapets utgifter som inkluderes. Ulykkesrelaterte økonomisk risikoanalyser vil derfor komme som et supplement til tradisjonelle risikoanalyser som vurderer risiko for mennesker og miljø, og ikke erstatte disse. Hovedfokus innen sikkerhet er fortsatt risiko for mennesker og miljø.

Avhandlingen har tittelen Economic Accidental Risk Analysis (Ulykkesrelatert økonomisk risiko). Den er utført ved Høgskolen i Stavanger med professor Terje Aven som hovedveileder og sjefingeniør Odd J. Tveit, Statoil, som medveileder. Arbeidet er finansiert av Statoil.

Espen Fyhn Nilsen (33) fra Stavanger er sivilingeniør (1992) fra Fakultet for fysikk og matematikk, Norges tekniske høgskole. Han er ansatt som risikoanalytiker i Statoil.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.