SAMFERDSEL

Ulykkesbrua kontrollert tidligere i år: Fant både byggefeil og prosjekteringsfeil

I en årsfersk rapport vises det til feil og skader på både trevirke og muttere på Tretten bru.

Det ble oppdaget en rekke feil og mangler under inspeksjonen av Tretten bru tidligere i sommer. Bildene innfelt er hentet fra Vegvesenets inspeksjonsrapport.
Det ble oppdaget en rekke feil og mangler under inspeksjonen av Tretten bru tidligere i sommer. Bildene innfelt er hentet fra Vegvesenets inspeksjonsrapport. Foto: Geir Olsen/NTB
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Den siste inspeksjonen av Tretten bru ble gjennomført 3. juni i år. Inspeksjonen var en enkel inspeksjon uten behov for ekstra utstyr, kommer det frem i en rapport fra Innlandet fylkeskommune. 

På tross av at brua ikke er mer enn ti år gammel, ble det vist til en rekke feil og mangler på brua. Både større og mindre.

Det ble imidlertid ikke funnet noen feil som ble sett på som så store at brua ble erklært som trafikkfarlig. 

En rekke feil og mangler

I rapporten kommer det frem en rekke feil og mangler knyttet til både prosjektering, utførelse, materialer, montering og vedlikehold. 

På prosjekteringsfeilsiden viser rapporten til at det er blitt brukt både for korte og for få dybler i brua. Noe som fører til at vann kan trenge inn i trevirket. Samt at områder i sprøytesonen allerede lider av fukt og smussbelastning, noe som fører til opprissing av trevirket.

Oversiktstegning av Tretten bru. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Videre peker rapporten på fukt i treverket rundt hull som ikke er tettet av dybler. Noe som igjen fører til vanninntrengning.

Når det kommer til utførelsesfeil pekes det på feil innfesting av muttere på rekkverket og skadet treverk i forbindelse med oppføringen av brua.

Det pekes også på at det er benyttet feil material for muttere i brukonstruksjonen, samt manglende rengjøring av brua. 

Vil ikke kommentere

Aud Riseng, samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune, sier til TU at de ikke kan kommentere innholdet i rapporten.

– Krisestaben setter seg nå ned og ser på alle rapportene sammen med enhetetleder på bru i fylkeskommunen. Det er vanskelig å kommentere på strak arm slik situasjonen er nå, sier hun.

Fylkeskommunen har hatt ansvar for brua siden 1. januar 2020. Før det hadde Statens vegvesen region Oppland ansvaret, forteller Riseng.

Moelven Limtre har bygget brua. Administrerende direktør Rune Abrahamsen sier til TU at de ikke ønsker å kommentere funnene i rapporten og at de heller må komme tilbake til det. 

Prosjektør Norconsult skriver i en SMS at det er for tidlig å kommentere hva som ligger bak hendelsen. 

– Derfor kan vi på nåværende tidspunkt ikke komme med ytterligere detaljer, skriver kommunikasjonsdirektør Hege Njå Bjørkmann til TU. 

Renvasket i 2016 

Det er ikke første gangen Tretten bru blir inspisert. Etter kollapsen av en tilsvarende bru ved Sjoa i 2016 gikk Statens Vegvesen nøye gjennom alle limtrebruer på veinettet vårt. 

I rapporten fra den gang skriver Vegvesenet at det ikke ble oppdaget noen feil av betydning på Tretten bru, men at det var behov for forsterkning av enkelte knutepunkter. 

De skrev videre at de ikke finner noen prosjekteringsfeil på brua og at det heller ikke er funnet noen svakheter ved tre som materiale brukt i bruer. 

Teknisk Ukeblad har forsøkt å komme i kontakt med Statens Vegvesen for å få høre mer om arbeidet i forbindelse med gjennomgangen, men vegvesenet har ikke ønsket å svare på Teknisk Ukeblad sine henvendelser knyttet opp mot brukollapsen på Tretten. 

Les også