Ultralyd flowmeter til VA-sektoren

Egner seg godt til lekkasjedeteksjon

Flow-Teknikk AS introduserer Fluxus F401, måling med clamp-on ultralyd flowmeter. Modellen er spesialtilpasset vann- og avløpssektoren. Fordi målingen utføres fra utsiden av røret uten kontakt med vannet er det ikke nødvendig å gå inn i rørsystemet eller å avbryte tilførselen. Dermed er verktøyet ideelt for service og vedlikeholdsaktiviteter, datalogging eller verifisering av mengdemålere. Måleren er utstyrt med vanntette IP68 transdusere og transmitter er bygd inn i en robust IP67 Pelicase. Kombinert med det interne batteriet og ekstra batteripakke, kan flowmeteret måle i opp til en uke.

F401 er svært nullpunktstabil på grunn av sine matchete transdusere og digital signalbehandling og registrerer selv de minste strømningsrater, og er ideelle måleverktøy for lekkasjedeteksjon.

Fluxus F401 takler rørdiameter fra 25mm til 3m, partikler opp til 6 volumprosent, gammelt og rustent stålrør, GRP og duktile støpejernsrør med sement, avhengig av lining og begroing på innsiden.

Les om: Ultrasonisk måling for lave rater

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.