KRAFT

Ulovlig overtid på Statnett-prosjekter

BRØT LOVEN: Dalekovod brøt norsk lov ved å ikke gi sine arbeidere på Sima-Samnanger og Sauda-Liastølen nok hvile og lønn, konkluderer en revisjonsrapport fra Deloitte.
BRØT LOVEN: Dalekovod brøt norsk lov ved å ikke gi sine arbeidere på Sima-Samnanger og Sauda-Liastølen nok hvile og lønn, konkluderer en revisjonsrapport fra Deloitte. Bilde: Hommedal, Marit
Øyvind LieØyvind Lie
27. jan. 2012 - 14:42

Revisjonsselskapet Deloitte har på oppdrag fra Statnett undersøkt om det kroatiske entreprenørselskapet Dalekovod overholder norsk lov og sin avtale med Statnett på kraftlinjeprosjektene Sima-Samnanger og Sauda-Liastølen for perioden januar 2010 til juni 2011.

Statnetts kontrakt med Dalekovod faller inn under virkeområdet for lov om offentlige anskaffelser, og ansatte skal derfor ikke ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av “gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller allmenngjort tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke”.

For Dalekovods ansatte er det Felles overenskomst for byggefag (FOB) som gjelder. Den slår fast at de ansattes arbeidstid ikke skal overstige 9 timer per døgn og i snitt 37, 5 timer per 7 dager.

Les også: Presser Dalekovod til å gi arbeiderne lønn

Lange dager

Det har vært tillatt med 15 timers overtidsarbeid per syv dager, men dette kravet er oversteget ved totalt 348 tilfeller, ifølge Deloitte-rapporten som Teknisk Ukeblad har sett.

Gjennomsnittlig overtidsarbeid per tilfelle er 19,5 timer overtid per uke. Den arbeidstakeren med flest registrerte overtidstimer har jobbet 32 timer overtid på en uke.

Taket for tillatt overtid per fire ukersperiode har vært 40 timer. Dette er brutt ved 170 tilfeller.

Gjennomsnittlig overtidsarbeid for fire sammenhengende uker per tilfelle er 55,15 timer. Den arbeidstakeren med flest registrerte overtidstimer i en periode på fire sammenhengende uker har jobbet 83 timer overtid.

15 av 58 arbeidstakere har arbeidet mer enn 300 timer overtid i året 2010. Den arbeidstakeren med flest overtidstimer har 417 timer overtidsarbeid i 2010. Snittet for disse 15 arbeidstakerne er 336,5 timer.

Les også: – Statnett har ikke hovedansvaret i Hardanger

For lite hvile

Det følger av arbeidsmiljøloven at arbeidstakerne i utgangspunktet skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer. Den arbeidsfrie perioden skal plasseres mellom to hovedarbeidsperioder.

Deloittes gjennomgang av timelister viser et avvik på 88 tilfeller for 2010 og 2011. Gjennomsnittlig hviletid per ansatte i tilfellene med avvik var ti timer i løpet av en periode på 24 timer.

Videre stiller arbeidsmiljøloven krav til at arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av sju dager. I 2010 og 2011 var det til sammen 168 avvikstilfeller fra kravet til bestemmelsen om ukentlig arbeidsfri.

Deloittes beregninger viser at hver enkelt arbeidstaker i gjennomsnitt har arbeidet 11,7 dager før de har fått 35 timer sammenhengende hvile. 17 ansatte har jobbet 3 sammenhengende uker uten ukentlig hviletid.

Les også: Dalekovod vil følge norsk lov

For lite lønn

FOB stiller krav til minimumslønn. Dalekovod har utbetalt lønn stort sett i samsvar med lønnsbestemmelsene i FOB for 2011, mens det er noe avvik i 2010. I henhold til lønnssatsene i FOB skal faglærte ha utbetalt minst 154,50 kroner per time fra 1. april 2010 og 159 kroner per time fra 1. april 2011.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Et viktig skritt mot enda smartere boliger
Et viktig skritt mot enda smartere boliger

Dalekovods arbeidere har hatt en gjennomsnittlig sats per time på 145,87 kroner i 2010 og 159,13 kroner i 2011. Ingen av arbeidstakere fikk mindre enn 156 kroner per time i 2011.

Les også: – Statnett svekker kraftbransjens omdømme

For lite feriepenger

Arbeidstakere fra Dalekovod har ikke mottatt feriepenger i henhold til norsk ferielovgivning.

Loven åpner for at ferie og feriepenger kan organiseres på en annen måte, dersom det er til fordel for den ansatte.

Dalekovod har opplyst om at ferieavvikling, og utbetaling av feriepenger, arrangeres når de ansatte er i sitt hjemland.

Deloitte har ikke sett dokumentasjon som dokumenterer at dette er en ordning som er til fordel for den ansatte.

Les også: – Statnett bryter lønnsforskriften

Komplisert regelverk

Deloitte understreker i sin rapport at bestemmelsene om arbeidstid, og særlig gjennomføring av gjennomsnittsberegning av arbeidstid slik dette er regulert i lov og tariffavtale, er komplisert og lite oversiktlig, også for norske arbeidsgivere.

“Når anskaffelsesregelverket i tillegg er vagt og uoversiktlig ønsker Deloitte å få frem at oppfyllelse av norsk regelverk knyttet til de forhold som har blitt vurdert i denne rapporten må betraktes som utfordrende. Videre er det Deloittes oppfatning at det har vært Dalekovods klare intensjon å være i samsvar med norsk lov på dette området”, heter det i rapporten.

Det er også slik at enkelt brudd er knyttet til bestemmelser i arbeidsmiljøloven som åpner for utvidede rammer, dersom det i forkant er søkt om unntak til Arbeidstilsynet fra lovens utgangspunkt. For eksempel åpner loven for ytterligere utvidelse av rammene for overtidsarbeid.

“Dette er forhold som underbygger Deloittes oppfatning om at Dalekovods brudd på de bestemmelsene som er vurdert ikke er av vesentlig karakter”, konkluderer rapporten.

Håkon Borgen, Statnett
RYDDER OPP: Statnett sørger for at det kroatiske entreprenørselskapet Dalekovod rydder opp, og har i tillegg iverksatt flere tiltak for å hindre at noe lignende vil skje igjen, opplyser konserndirektør Håkon Borgen i Statnett. Statnett

Rydder opp

Konserndirektør Håkon Borgen sier Dalekovod har lovet Statnett å lukke alle avvikene. De som har fått for lite lønn, skal få etterbetalt det de har krav på.

Det er Dalekovod som bærer kostnadene for å lukke avvikene, med unntak av etterbetaling av lønn i henhold til lønnsjusteringen for 2010.

Statnett har hatt møter med Dalekovods ledelse der disse forholdene har blitt tatt opp. For å sikre at Dalekovod følger arbeidstidsbestemmelsene, vil Dalekovod nå regelmessig rapportere både arbeidsplaner og i ettertid bekreftelse på at det ikke blir arbeidet mer overtid enn det lovverket tillater.

Dalekovod sørger ifølge Statnett også for å lukke de øvrige avvikene, inklusive betaling ved værskoft og etterbetaling av lønn for 2010.

Dalekovod vil også gjennomgå utbetalingen av feriepenger for 2011 og sørge for etterbetaling av eventuelle mellomlegg, samt følge norsk praksis for ferie og feriepenger fra 2012.

– Ser fremover

– Jeg er glad for at revisorene ikke finner vesentlige brudd på bestemmelsene, og at de konkluderer med at Dalekovod har hatt som intensjon å være i samsvar med norske lover. Samtidig er vi glade for å ha fått opp disse avvikene. Det er en selvfølge for oss at våre entreprenører følger norske lover og regler, og vi er selvfølgelig ikke fornøyd før vi har dokumentert at alle forhold er i orden. Dalekovod har bekreftet at de vil lukke alle avvikene, og det forventer vi at de gjør, sier Borgen.

Han understreker at det viktige nå er å se framover og justere kontraktene.

– Vi har avtalt å ha halvårlige møter med arbeidstakerorganisasjonene, og det er bra. Det kommer nye entreprenører inn, og da er det viktig å ha best mulig kontroll, sier Borgen.

Dalekovod har operert med 40 prosent overtidsbetaling, men dette blir nå også endret til 50 prosent på hverdager og 100 prosent på søndager, som er vanlig praksis i bransjen, opplyser Borgen.

Får betalt ved værskoft

Som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet, fikk ikke Dalekovods ansatte lønn ved såkalt værskoft, når det var for dårlig vær til å jobbe.

Også dette er det rettet opp i, ved at arbeiderne garanteres lønn i ført timer i uken uansett vær. De som ikke fikk lønn ved værskoft, vil få etterbetalt det de har krav på.

– Deloitte påpeker at regelverket er komplisert. Bør det gjøres enklere?

– Det kan du alltids si. Men man må forholde seg til reglene som finnes. Dalekovod vil nå trekke til seg norsk juridisk bistand, sier Borgen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.