Ulemper med grønne sertifikater

  • energi

Et grønt sertifikatmarked kan risikere å gi oss mindre grønn elektrisitet.

Dette er i strid med intensjonene. Grunnen er fallgruver som ikke er så enkle å oppdage.

Avgift eller et kvotesystem for CO 2-utslipp fører til lavere produksjon av forurensende el og mer miljøvennlig elektrisitet. Cicero mener dette er et mer oversiktlig og forutsigbart system enn et grønt sertifikatmarked.