Ulemper med grønne sertifikater

  • energi

Et grønt sertifikatmarked kan risikere å gi oss mindre grønn elektrisitet.

Dette er i strid med intensjonene. Grunnen er fallgruver som ikke er så enkle å oppdage.

Avgift eller et kvotesystem for CO 2-utslipp fører til lavere produksjon av forurensende el og mer miljøvennlig elektrisitet. Cicero mener dette er et mer oversiktlig og forutsigbart system enn et grønt sertifikatmarked.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå