ENERGI

- Ukyndige eiere

24. aug. 2000 - 02:30

Stortingsrepresentant Erik Dalheim (Ap) fra Buskerud mener det er mye ukyndig forvaltning av offentlig eide energiselskaper. Lokalpolitikere erkjenner ikke ansvar for langsiktig utvikling av selskapene. – Mange er kritisk til selskaper som er mest opptatt av kortsiktig gevinst. Samtidig ser vi den samme tendensen i det offentlige til bare å trekke ut kortsiktig profitt, sier Dalheim til Teknisk Ukeblad.

Dalheim har sittet tolv år i Stortingets energi- og industrikomité og er nå i finanskomitéen. Han er nestleder i Nordisk Råds nærområdeutvalg, som steller med energi- og miljøpolitiske spørsmål.

Kompetansetap

Ifølge Dalheim har de lave investeringene i norske energiselskaper har ført til at norsk elektroteknisk industri taper dramatisk.

– De store produksjonsselskapene har bygd seg ned nærmest til null på generatorer. Fortsatt har vi noe produksjon av transformatorer, selv om det er lite. Turbiner er i ferd med å fases ut. Uten å være klar over det, har vi langt på vei kvittet oss med kompetansen vi hadde i denne industrien.

Dalheim mener det haster med å samle kreftene i de industrimiljøene som fortsatt har elektroteknisk kompetanse. Samtidig ønsker han å skolere kommunepolitikere til å tenke mer langsiktig i forvaltningen av offentlig eide energiselskaper.

– Hva kan Stortinget gjøre for å snu utviklingen?

– Stortinget kan utstyre Statskraft med den nødvendige egenkapital til at de gjør sin del av jobben. Først og fremst ligger ansvaret hos de mange små eierne. Jeg tror det offentlige vil være tjent med fortsatt å stå som eier for en stor del av energiselskapene.

Venter økt aktivitet

Den 1. juli i år ble det iverksatt fritak fra investeringsavgift for energiselskapene.

– Dette vil gi økt aktivitet. En rundspørring blant selskapene i fjor tyder på at fritaket vil øke interessen for å investere, sier direktør Ulf Riise i Energiforsyningens fellesorganisasjon (Enfo) til Teknisk Ukeblad.

Finansdepartementet er i ferd med å gjennomføre en høring om praktiseringen av fritaket. Høringsrunden vil bekrefte eller avkrefte om Riise har grunn til å være optimistisk. For Enfo er hovedsaken at energiselskapene får gode rammebetingelse. Dagens eierstruktur med stor offentlig eierandel er ingen kampsak for Enfo.

– Vi er opptatt av at eierne opptrer industrielt. Om det skjer best gjennom offentlig eller privat eierskap, er vanskelig å si. Mange politikere mangler kunnskap og erfaring i forvaltningen av energiselskap. De bør velge kvalifiserte folk inn i styret for selskapene i stedet for å dele ut verv som belønning for politisk innsats, sier Riise.

– Energilovens skyld

Næringskomiteens leder, Senterpartipolitiker Morten Lund, legger skylden for de lave investeringene i energiselskapene på energiloven og kraftprisene. Da energiloven åpnet for import av kraft, økte risikoen ved kraftutbygging.

Tidligere kunne utbyggere føre regningen over på brukerne.

– Mitt parti er skeptisk til energiloven, som har gjort kraftproduksjon til butikk. Prisene på kraft vil bestemme hvor mye moderniserning som vil finne sted i tiden fremover, sier Lund.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.