BYGG

Ukultur hos myndighetene?

Kommisjonen som undersøkte raset i Namsos i mars, kom frem til at det var mange kritikkverdige forhold ved utbyggingen av Kattmarkvegen.
Kommisjonen som undersøkte raset i Namsos i mars, kom frem til at det var mange kritikkverdige forhold ved utbyggingen av Kattmarkvegen. Bilde: Per Erlien Dalløkken
Joachim Seehusen
29. juni 2009 - 11:05

FORFATTEREN: Fagredaktør Joachim Seehusen.
Undersøkelseskommisjonen etter skredet på Kattmarkvegen i Namsos 13. mars i år har kommet med knallhard kritikk av både Namsos kommune og av Statens Vegvesen for måten utbyggingen av Kattmarkvegen ble håndtert på.Skjerpede krav

I sine forslag til forbedringer av retningslinjer skriver kommisjonen at dagens regelverk i grove trekk stiller de nødvendige kravene til saksbehandling ved byggesaker.

Det er likevel et stykke igjen til kravene følges og god praksis er innarbeidet hos Statens Vegvesen, og også Namsos kommune får høre at de har en jobb å gjøre.

Kommisjonen stiller så spørsmål om kravene likevel bør skjerpes og foreslår at der det er usikre grunnforhold bør kravene i geoteknisk prosjektklasse 3 følges selv om arbeidet som skal gjøres er enkelt.

Det vil nok hjelpe for saker som likner denne, og vi kan unngå dem i fremtiden.

Hanekleiv

Men det er andre saker der en slik regelendring ikke vil hjelpe, et forholdsvis ferskt eksempel er raset i Hanekleivtunnelen.

Undersøkelsene avdekket da at det ikke var gjennomført kontroller som forutsatt og det var brukt for korte bolter til sikringen.

Det er ikke vanskelig å finne fellestrekk mellom ulykken i Hanekleiva og skredet i Namsos. Begge steder var pris viktig, og det skulle gå uten forsinkelser.

Det er ikke umulig at det er en årsakssammenheng her.

Spesielt politikere er flinke til å fremstille seg selv som sterke ledere ved å fremme bombastiske krav om å gjøre jobben skal gjøres både billigere og raskere

Mangler vilje

Dette vet de ansatte i Vegvesenet meget godt, de har levd med det i hele sin karriere.

Samtidig vet vi at myndighetene – spesielt politikere – ofte mangler vilje eller evne til å ta inn over seg hva kompetente fagfolk sier.

Og hvis det krever tid å følger rådene, og kanskje penger også, blir det i hvert fall vanskelig å følge dem.

Kultur

Til slutt holder ingeniørene igjen sine advarsler eller sine forslag om bedre og sikrere måter å gjennomføre et prosjekt på, de vet at det knapt nytter likevel. Det gjelder ikke bare i Vegvesenet, det gjelder rådgiverne og entreprenørene også.

Det er kritikkverdig, men forståelig. Det er ikke bare snakk om en kultur hos Vegvesenet og de utførende, det er også rådende kulturer hos de som fatter beslutningene.

Hvis økonomi og fart står i høysetet der kan det bli for tungt å kjempe for sikkerhet og forsvarlig utføring.

Respekt for kunnskap

Vel så mye som strengere regler er det et stort behov for økt respekt for kunnskap. Det må bli lettere å si stopp, å kreve undersøkelser eller å kreve mer tid.

Ifølge rapporten var det noen i Vegvesenet som ville ha grundigere undersøkelser, men de kom inn for sent og de ble knapt hørt.

Vel så viktig som strengere regler er det å skape et miljø der faglige vurderinger går foran ønskene til politikerne og krav om billigst mulig vei.

Som kommisjonen skrev: Har man ikke råd til å bygge sikkert, får man la være.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.